Terug naar overzicht

Zes procent meer eerstejaars

In zijn nieuwjaarstoespraak noemde HBO-raadvoorzitter Doekle Terpstra de aanwas ‘stevig’. ‘Voor het eerst in de historie zijn er meer dan 400 duizend hbo-studenten.’ Hij complimenteerde de hogescholen met hun grote inspanningen om de nieuwe studenten op te vangen.

Minder groei dan in 2003 

De details van de instroom zijn nog niet bekend. Pas in februari komen de definitieve cijfers per hogeschool en per sector naar buiten. De groei is overigens kleiner dan in 2003, toen er ineens 6,4 procent meer eerstejaars bijkwamen, na krimp in het jaar ervoor. 

De Haagse ambitie om Nederland op te stoten tot de mondiale top-vijf van kenniseconomieën is volgens Terpstra onverenigbaar met mogelijk grootschalige bezuinigingen. De HBO-raad zal dit voorjaar met een eigen investeringsvoorstel komen.

Binaire stelsel behouden 

Het hbo wil het binaire stelsel van hoger onderwijs – met universiteiten en hogescholen – graag behouden. Over het in maart te verschijnen rapport van de commissie-Veerman zei Terpstra: ‘We zijn ervan overtuigd dat het huidige stelsel nog heel veel toegevoegde waarde heeft voor Nederland. Wel laten we ons graag wijzen op mogelijke onvolkomenheden.’ [HC/HOP]

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?