Terug naar overzicht

Zorg om oplopende studieschuld

Studenten die hun studie in 2008 beëindigden, hadden een gemiddelde studieschuld van ruim 12.500 euro, inclusief rente. Vier jaar eerder was dat nog geen 10.000 euro, aldus de Dienst Uitvoering Onderwijs, voorheen de IB-Groep. Uit eigen onderzoek onder ruim tweeduizend studenten concludeert het nationaal Instituut voor budgetvoorlichting Nibud dat deze stijging zich voortzet: de schuld van de huidige eerstejaars studenten zal straks minimaal 15.360 euro bedragen. De rente over dit bedrag komt daar dan nog bij.

Relaxte studietijd 

De belangrijkste redenen die studenten noemen om te lenen is dat hun ouders hen financieel niet of te weinig ondersteunen (52 procent) en omdat ze 'gewoon geld tekort komen' (42 procent). 38 Procent leent om niet of minder te hoeven werken naast de studie, terwijl ruim een kwart de studietijd ‘relaxed’ wil doorkomen. 

Zestien procent van de studenten heeft ook nog andere leningen uitstaan. Van alle ondervraagden staat negentien procent regelmatig of altijd rood, met een gemiddeld bedrag van 652 euro. Zeventien procent is in het bezit van een creditcard.

Leenvoorwaarden

Veel studenten zijn slecht op de hoogte van de studieleenvoorwaarden van DUO, voorheen de IB-Groep. Slechts 45 procent weet dat zij ook tijdens hun studie al rente betalen. Een kwart heeft geen idee hoe hoog de rente is (in 2009 3,58 procent) en zeven procent denkt zelfs dat de lening rentevrij is. 

Het Nibud stelt dat een studielening geen probleem hoeft te zijn, maar dat ‘relaxed kunnen studeren’ het verkeerde uitgangspunt is. Studenten zouden vaak te makkelijk denken over de schuld die ze opbouwen. Om hen meer bewust te maken van de consequenties van hun leengedrag, heeft het Nibud de Studieleenwijzer ontwikkeld. Die helpt studenten uit te rekenen hoeveel zij straks per maand moeten gaan aflossen en hoeveel ze van een denkbeeldig startsalaris overhouden.  [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?