Terug naar overzicht

Avond-3-Daagse

Dat legt een enorme druk op de schouders van deze kinderen. Ze moeten iets presteren wat de ouders nooit gelukt is. De druk begint al bij de opmerking: “Je moet het wel zeker weten, want het is een keuze voor het leven.” Deze perceptie werken we zelf in de hand met onze wet- en regelgeving rond studeren en studiefinanciering, maar is behoorlijk strijdig met de maatschappelijke visie van een levenlang leren. Ik probeer de ouders dan ook duidelijk te maken dat de studiekeuze niet voor het leven is, maar dat het een starterskeuze is. Er zijn maar weinig Nederlanders die hun oorspronkelijke beroep tot hun pensionering uitvoeren.

Ik vertel hen dat een verkeerde keuze of twijfel niet desastreus is en dat er tal van scholingsmogelijkheden zijn in een mensenleven. Ik noem mezelf dan als voorbeeld van een zoon van laagopgeleide ouders die al aan zijn vierde beroep bezig is, waarbij ik in mijn huidige beroep al verschillende differentiaties heb meegemaakt. Bij lager opgeleiden schijnt dat echter anders te zijn, een stratenmaker werkt tot zijn vijfenvijftigste en verdwijnt in de WAO of in een gunstiger geval heeft zijn werkgever een alternatieve baan. Maar van een bewuste beroepskeuze en omscholingstraject is nauwelijks sprake.

Als vakbonden, werkgevers en overheid hun zin krijgen dan zullen mensen gedurende hun leven hun zware beroep moeten verlaten voor een lichter beroep om zo tot hun zevenenzestigste door te kunnen werken. Als het al lukt om te definiëren wat een zwaar beroep is. Ik denk dat een ieder, hoog- of laagopgeleid, zo tussen zijn vijfendertigste en vijftigste zal moeten beslissen of hij zijn beroep nog lang kan volhouden of dat er toch omgeschoold dient te worden naar een lichter beroep.

De meeste laagopgeleide ouders die verschijnen op de open dagen, zijn niet toevallig laag betaald en er wordt tot nu toe verondersteld dat zij de zwaarste beroepen hebben, zijn zo tussen de veertig en de vijfenvijftig.

Ik stel voor om tijdens de open dagen ook wervende  aandacht te richten op alle ouders, dat zijn potentiële klanten voor onze deeltijdopleidingen of varianten daarvan. We moeten meer aandacht hebben voor  levensloopbestendige beroepskeuzes bij jongeren en hun ouders. Horizontale of een verticale carrières die het welzijn garandeert. Laten we beginnen met een Keuze-3-Daagse voor veertigplussers.

Ab Bobbink

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?