Terug naar overzicht

Frauderen met beurs: three strikes out

Studenten die bij hun ouders wonen, krijgen een basisbeurs van 96 euro per maand, terwijl studenten 266 euro krijgen als ze op kamers gaan. Daarom frauderen sommige studenten: ze beweren zelfstandig te wonen, terwijl dat niet zo is. Zo stelen ze maandelijks 170 euro van het Rijk.

Tienduizend euro

Momenteel wordt bijna niemand gepakt. Wie toch tegen de lamp loopt, krijgt geen boete en hoeft alleen het bedrag terug te betalen dat ten onrechte is ontvangen. De overheid gaat alleen tot strafrechtelijke vervolging over als er voor meer dan tienduizend euro gefraudeerd is.

In de nieuwe wet gaat dit veranderen. De eerste keer dat iemand gepakt wordt, volgt een boete van 25 procent. Bij de tweede misstap wordt de boete 50 procent. Na de derde keer zal de fraudeur strafrechtelijk worden vervolgd, ongeacht de hoogte van het onterecht ontvangen bedrag.

Geen voorlichting

Verspil geen geld aan een uitgebreide voorlichtingscampagne, maande de VVD in een motie. Plasterk wil wel voorlichten, maar gaat geen Postbus 51-spotjes de ether in slingeren. Voorlichting geschiedt via beursverstrekker DUO, voorheen IB-Groep. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?