Terug naar overzicht

Hbo’er haakt eerder af zonder basisbeurs

Het universiteitsblad Resource vroeg ruim driehonderd studenten hoe ze hun financiën op orde denken te brengen als de basisbeurs wordt afgeschaft. Van de hbo’ers aan vestigingen van Van Hall Larenstein in Velp en Leeuwarden zei vijftien procent dan helemaal niet aan een studie te beginnen. Van de universitaire studenten in Wageningen noemde maar zeven procent stoppen met studeren als optie.

Alternatieven 

In politiek Den Haag wordt nagedacht over alternatieven voor de basisbeurs, mogelijk wordt die omgezet in een lening. Uit het onderzoek van Resource blijkt dat studenten er weinig voor voelen zich in de schulden te steken. De helft gaat meer werken naast zijn studie. 43 procent denkt aan te kloppen bij zijn ouders. Meer lenen wordt door 38 procent van de ondervraagden als derde optie genoemd om het verlies van de basisbeurs te compenseren. 

Ook verwachten studenten dat ze zonder gift van de overheid sneller gaan studeren. Tijd om een jaar een bestuursfunctie te bekleden bij een vereniging is er dan niet meer, geeft tien procent van hen aan. [BL/HOP] 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?