Terug naar overzicht

Het einde van de studiebeurs nabij?

Op de site www.wiljijstufi.nl kun je een vragenlijst invullen over het thema studiefinanciering. De LSVb wil hiermee het belang van de financiering voor de Nederlandse student in kaart brengen.

Bezuinigingen

De overheid betaalt elk jaar een miljard euro voor studiefinancieringen. Op dit moment wordt er onderzocht hoe er een twintig procent op het Nederlandse onderwijs bespaard kan worden. Waarschijnlijk wordt er geadviseerd de studiefinanciering in de huidige vorm af te schaffen. 

Woedende studenten

Hoewel het advies nog niet is uitgesproken, is er in Nederlandse studentensteden al woedend gereageerd op een mogelijke afschaffing van de basisbeurs. Op maandagochtend barricadeerden studenten in Utrecht het bestuursgebouw van de universiteit. Kort daarna volgden soortgelijke acties in Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen.

De LSVb heeft zijn goedkeuring aan deze protestacties gegeven. Volgens de voorzitter van de studentenbond Gerard Oosterwijk richt de woede van studenten zich vooral op de Colleges van Bestuur van de universiteiten die zich achter het plan voor een eventuele afschaffing van de basisbeurs hebben geschaard. ‘Die mensen moeten juist hun rug rechten voor hun studenten.’

Huidig systeem

Sinds 1986 hebben Nederlanders die een opleiding volgen recht op studiefinanciering. Hierdoor kunnen kinderen uit alle sociale milieus een vervolgstudie volgen. Dit jaar ontvangen thuiswonende studenten 95,61 euro per maand en krijgen studenten die op kamers wonen 266,23 euro. Wie binnen tien jaar een diploma haalt, mag de ontvangen basisbeurs beschouwen als een gift.

‘Huidige systeem werkt goed’

In de kantine van Avans Hogeschool in Breda zijn studenten niet blij met de mogelijke afschaffing van de basisbeurs. Eerstejaarsstudent Small Business and Retail Management (SBRM) Danielle van Otterlo vindt het afschaffen ‘niet nodig’. ‘Het huidige systeem werkt goed. Het bedrag van de basisbeurs is niet te hoog en niet te laag.’

‘Niet bezuinigen op onderwijs’

Tweedejaarsstudent International Business and Management Studies (IBMS) Steven Witte ziet de basisbeurs als een investering in de student. ‘Een mogelijke afschaffing heeft geen nut. Er moet niet bezuinigd worden op het onderwijs. Het niveau van hbo’s in Nederland is erg hoog, kijk maar naar alle buitenlandse studenten die naar ons land komen. Dat niveau moeten we juist vasthouden.’

Indien er per se moet worden bezuinigd op de basisbeurs, zou er volgens Witte naar het salaris van de ouders van de student gekeken moeten worden. ‘Voor kinderen van minder bedeelde ouders is de toelage gewoon noodzakelijk.’ [AvR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?