Terug naar overzicht

Het waarom van studieloopbaanbegeleiding

Waarom SLB

Portfolio’s, reflecteren en de dialoog aangaan. Een veelheid aan onderwerpen binnen de studieloopbaanbegeleiding werd besproken. Toch waren veel  discussies uiteindelijk terug te voeren op het waarom van SLB.

Studenten zien er vaak niet het nut niet van. Maar ook docenten van de verschillende academies worstelen met de vraag. Moet je bijvoorbeeld studieloopbaanbegeleiding als ‘tool’ gebruiken om de uitval terug te dringen? ‘Of is studieloopbaanbegeleiding er voor de student om die een zo interessant mogelijke toekomst te bieden die bij hem past?’, zoals Andries Meijsen van AKV|St. Joost zijn visie stelde.

Ervaringen

‘Ik ben op zoek naar praktische ervaringen. Ik wil graag weten hoe andere academies met studieloopbaanbegeleiding omgaan.’ Marjan Bassie, docent bij de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu (ATGM) zwengelde de middag aan.

Vragen die gesteld werden waren: Leer je studenten hoe te reflecteren? Geef je studiepunten voor SLB? Werken SLB’ers samen met de decaan? Wordt er gebruik gemaakt van een portfolio bij SLB? Per academie verschilt dat nogal, zo bleek tijdens de bijeenkomst.

Competentie

Zo wordt bij de Academie voor Gezondheidszorg (AGZ) vooral in het eerste jaar actief met SLB aan de slag gegaan; Studenten krijgen les vanuit het boekje ‘Greep op de studieloopbaan’ en leren presenteren, reflecteren en zichzelf te ontwikkelen. Karin van ’t Westeinde van AGZ: ‘Bij ons  hangt reflecteren aan een belangrijke competentie vast: Als beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg dien je kwaliteit te waarborgen. Reflecteren is dus noodzaak.’

Maar niet bij alle opleidingen wordt SLB zo aan de studie gekoppeld.  De vraag was dan ook of dat in de toekomst niet zou moeten. Een goed voorbeeld is een opleiding als Communication and Multimedia Design (CMD); studenten kunnen door middel van een portfolio aangeven op welke competenties zij zich hebben ontwikkeld. 

Overtuigen

Blijft de vraag hoe je studenten voor reflectie interesseert en hoe je ze overtuigt van het nut dat reflectie heeft? Daarover staat dit collegejaar nog een SpotLICht-symposium op de planning. In deze bijeenkomst wordt ingegaan op de vraag hoe je als SLB’er een gesprek aangaat met de student. Marije Markus: ‘Hoe zorg je ervoor dat de student er blij van wordt en dat het SLB-gesprek niet iets is dat moet, maar ook nut heeft?’

Document

De opgedane ervaringen verwerkt het LIC in een ontwerpdocument dat vanaf april op de website geplaatst wordt. Markus: ‘Dit is een soort handleiding voor studieloopbaanbegeleiding. De academies hoeven zich er niet aan te houden, maar we willen graag dat ze er over gaan nadenken.’ [ID]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?