Terug naar overzicht

‘Je scoort geen punten als je je maten verklikt’

Terwijl een groepsopdracht nog niet was afgerond, vertrok de student met een groepsgenoot eerder naar huis om aan een ander product te werken. Het ging volgens hem om vrij makkelijke opdracht, terwijl het andere product nog veel arbeid vergde. Wat de student niet wist, was dat zijn groepsgenoten het op een akkoordje gooiden met een ander groepje.

Samenwerking met ander team

Tijdens de zitting van het College van Beroep, de onafhankelijke rechtbank van Avans, in Breda probeert de voorzitter te achterhalen of de aantekening in het dossier terecht is. ‘Wanneer kreeg je door dat er iets aan de hand was?’ De student legt uit: ‘Toen ik de volgende dag op school kwam, zeiden mijn groepsgenoten dat ze hadden samengewerkt met een ander groepje. Maar dat zou zo goed zijn verborgen, dat de docent het toch niet zou merken.’

De voorzitter is benieuwd naar de wijze waarop de groepsgenoten hebben samengewerkt. ‘Beide teams hadden de helft van de vragen gemaakt. De antwoorden van de andere groep werden zo opgeschreven dat het niet zou opvallen,’ licht de student toe.

Sanctie

De studenten vielen toch door de mand en kregen niet alleen een onvoldoende, maar moesten ook bij de examencommissie verschijnen. Als straf kregen ze twee vervangende opdrachten en een aantekening in hun studentendossier. ‘Ik heb nu een stempel. Als er nog een keer zoiets gebeurd, volgt er een zware sanctie.’

De voorzitter vindt dat de student zelf ook schuld heeft. ‘Je wist dat je groepsgenoten hadden samengewerkt met een andere groep. Waarom ben je niet naar de docent gegaan om te melden dat er fraude is gepleegd?’ De student geeft toe dat hij bij nader inzien beter naar de docent had kunnen stappen. Ter verdediging wijst hij op het gegeven dat hij pas net aan zijn opleiding is begonnen. ‘Ik had nog nooit op deze manier in groepsverband gewerkt. En je scoort geen punten als je je maten verklikt.’

Formaliteit

De examencommissie benadrukt dat de aantekening een formaliteit is. ‘Dat gebeurt altijd in dit soort gevallen. We zijn juist mild geweest, de lichtste sanctie is namelijk dat de frauderende student het volledige project opnieuw moet volgen.’ Volgens de voorzitter heeft de student zelf in de hand of hij nog last krijgt van zijn aantekening. ‘Als jij zorgt dat er niks gebeurt, is er ook niks aan de hand.’ Het College van Beroep verklaart de aanklacht een dag na de zitting ongegrond. [AvR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?