Terug naar overzicht

Minor Ondergronds Ruimtegebruik op Avans

De minor is ontstaan uit een samenwerking tussen drie hogescholen: Avans, Hogeschool Utrecht en de Hogeschool Zeeland. Sinds 2007 werken de drie scholen samen in het Centre Applied Research Underground Space (CARUS). Dat samenwerkingsverband is een onderdeel van het lectoraat Ondergronds Ruimtegebruik. Aan de minor nemen ook studenten van de Hogeschool Windesheim deel.

‘Er is voor Avans in Breda gekozen als leslocatie, omdat dat de meest centrale plek is’, vertelt docent Ton Uffink van de Bossche Academie voor Bouw & Infra, die verbonden is aan CARUS. Dat heeft de minor ontwikkeld samen met het Centrum Ondergronds Bouwen. 

Excursie Helsinki

Als onderdeel van de minor gaan de studenten een week naar het buitenland om te kijken naar ondergronds ruimtegebruik over de grens. Helsinki is de beoogde bestemming voor deze internationale excursie. Om studenten bekend te maken met technieken die in het buitenland worden toegepast, zijn ook hoogleraren van buitenlandse universiteiten gastdocent.

Volgens lector Han Admiraal zorgt de betrokkenheid van het lectoraat voor actuele kennis en een goede aansluiting van onderwijs en onderzoek. ‘De afgelopen tien tot vijftien jaar is er veel kennis ontwikkeld in het gebruik van boortechnieken voor tunnels. De ondergrondse ruimte wordt gebruikt voor meer dan alleen kabels en leidingen. Die kennis moet op een goede manier in het onderwijs worden doorgegeven.’

Ondergrondse parkeergarage

Volgens Admiraal is er op de hogeschool traditioneel veel les op het gebied van Civiele Techniek en rekenmethodes. ‘Deze minor gaat verder dan kijken naar techniek. Het gaat erom hoe je met gebiedsontwikkeling kunt omgaan. Bij de afweging om een ondergrondse parkeergarage te bouwen komen ook bouwkundigen en planologen kijken.’ [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?