Terug naar overzicht

Onderhandelen voor studiepunten

De student beklaagt zich bij het College van Beroep (CvB), de onafhankelijke rechtbank van Avans, over de studiepunten die hij in Canada behaalde. Hij dacht dat hij de punten voor twee blokken kreeg toebedeeld, maar één van die periodes had hij al voor zijn buitenlandse reis afgerond.  Hierdoor verzilverde de student vijftien studiepunten in plaats van dertig. Volgens de student heeft Avans dit niet duidelijk gecommuniceerd.

Onduidelijke regelgeving

Op dat moment werden er vier blokken aangeboden, inmiddels zijn dat twee blokken en een minor. Volgens de studentenadviseur was er in 2008 nog geen duidelijke regelgeving over het inpassen van minoren binnen de opleiding SBMR. ‘Ik was één van de eerste die dit avontuur aanging,’ zegt de student ter verdediging. Volgens de twee aanwezige leden van de examencommissie is het zeer ongebruikelijk om in het laatste studiejaar nog een minor te volgen.

Beoordeling

Volgens de student had de opleiding duidelijk aan hem moeten vertellen dat hij studiepunten zou ontvangen voor een blok dat hij al gevolgd had. Hij probeert aan de voorzitter van het CvB duidelijk te maken dat hij heeft gevraagd aan zijn studieadviseur hoe zijn buitenlandse reis beoordeeld zou worden.

De student en de studentenadviseur hadden intensief mailcontact in de periode voor en tijdens de reis naar Canada. De adviseur vertelt dat de student geregeld binnenliep met vragen over zijn buitenlandse trip. ‘De afspraken die we maakten waren meestal mondeling. Hiervan staan geen bewijzen zwart op wit, dit had ik achteraf beter wel kunnen doen.’ Toch is ze van mening dat ze nooit de verwachting heeft gewekt dat de studiepunten vrij inzetbaar waren.

Lakse houding

Volgens de voorzitter van het CvB had de student duidelijker moeten vragen waar zijn vrijstellingen voor zouden gelden. ‘Dacht je dat je na je reis in Breda kon gaan onderhandelen waar je vrijstellingen voor ontvangt? Is dat je houding?’ De student probeert zich te verdedigen. ‘Ik heb nooit een signaal gehad vanuit de opleiding dat ik één van de vrijstellingen zou ontvangen voor een blok dat ik al had gevolgd.’

De student benadrukt dat hij bereid is te onderhandelen over de wijze waarop hij de studiepunten alsnog kan behalen. De examencommissie zegt hier ‘uiteraard aan mee te werken’. Het College van Beroep acht de aanklacht ongegrond. [AvR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?