Terug naar overzicht

Uitval propedeuses ADT gedaald

Hoge uitval

De uitval onder propedeusestudenten van de ADT is dit jaar gedaald naar 22 procent en blijft dus ver verwijderd van het doel van 10 procent. Volgens Marian Quaak, studentendecaan en psycholoog van de ADT is het niet realistisch om in de propedeuse naar een uitval van slechts 10 procent te streven, omdat hier relatief gezien de grootste uitval voorkomt. 

‘Een deeltijdstudie kan zwaar zijn, vergt doorzettingsvermogen en doet een beroep op je planningsvaardigheden. Werk, privé en opleiding moeten in balans zijn,’ zegt Quaak. Daarom kennen deeltijdvarianten een relatief hoge uitval.

Ondersteuning

Eerstejaarsstudenten die in februari minder dan 12 studiepunten hebben, worden sinds vorig jaar actief benaderd door een studieadviesteam. In een gesprek wordt de reden van studievertraging onderzocht. Bij problemen krijgen zij de mogelijkheid om door Quaak psychosociaal ondersteund te worden

De uitval tijdens alle studiejaren van ADT-opleidingen is verlaagd van 17 naar 15 procent. Om dit percentage verder omlaag te krijgen naar de doelstelling van 10 procent, wordt dit schooljaar ook contact gezocht met studenten die langer dan vier jaar hun studie doen.

Aandacht

Volgens Quaak zijn sommige studenten in eerste instantie wel verbaasd als ze worden gebeld, maar ervaren ze daarna ‘de persoonlijke aandacht als positief.’[ID]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?