Terug naar overzicht

AMR kritisch over actieplan werkdruk


Serieus probleem

Het nieuwe actieplan, dat er sinds half februari ligt, werd gistermiddag voor het eerst in de vergadering van de AMR besproken. Het plan is opgesteld nadat in het najaar van 2009 uit het onderzoeksrapport Hoge druk op de ketel bleek dat de werkdruk op Avans een serieus probleem is, vooral onder docenten.

In het actieplan staan de conclusies uit het eerdere onderzoeksrapport nog eens samengevat en worden er voorstellen gedaan voor te nemen acties. Voorbeelden hiervan zijn: verder onderzoek doen naar taakbelasting, beter nadenken over de manier van leiding geven en individuele trainingen benutten.

Kritische noot

AMR-lid Hans van Manen opende de discussie door meteen een kritische noot te kraken over het herhaalde gebruik van de term ‘beleefde werkdruk’ in het actieplan: ‘Avans behoort tot de top drie van hogescholen in Nederland met de hoogste werkdruk. Dit is geen kwestie van subjectieve beleving, dit is objectief vastgesteld.’

Hij kreeg van de hele AMR bijval. Ook het steeds tussen aanhalingstekens zetten van de term ‘werkdruk’ viel bij de AMR verkeerd: ‘Dit geeft ons de indruk dat het hele probleem niet serieus wordt genomen door de auteurs van dit actieplan.’ Het kan toch ook niet zo zijn dat nu er een onderzoeksrapport ligt, de zogenaamde ‘Taskforce Werkdruk’ binnen Avans klaar is, vroegen de leden van de raad zich ook af.

SMART

Over het algemeen blijft het rapport steken in vage bewoordingen, aldus de AMR. René van der Burgt vond zelfs dat het document nauwelijks een actieplan was te noemen: ‘Waar zijn de duidelijke einddoelen? En binnen welke tijdsperiode moeten die bereikt zijn? Hoe gaan we dat toetsen? Wij leren onze studenten ook om ‘SMART’ te schrijven, dus: practice what you preach.’

Het actieplan wordt over drie weken, tijdens de volgende AMR-vergadering, opnieuw besproken. In de tussentijd wordt de kritiek van de AMR-leden teruggekoppeld naar de Taskforce Werkdruk en de andere betrokkenen zoals DP&O en de Raad van Bestuur. [LJ]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?