Terug naar overzicht

Beter worden in digitaal lesgeven

Het symposium werd georganiseerd door Partner in Kennis, het kenniscentrum van de Pabo in Breda. In dit kenniscentrum werken verschillende partijen, zoals basisscholen en experts uit de regio, samen met de Pabo.  

De deelnemers konden uit twee workshops kiezen die allemaal met ICT en de integratie daarvan in het onderwijs te maken hadden. Welke rol kunnen bijvoorbeeld e-readers in het onderwijs spelen en hoe gebruik je een Smartboard in de klas?

Workshop rekenen en ICT
Rekenspecialist Hans van ’t Zelfde liep tegen punten aan in het onderwijs die beter kunnen. ‘Kinderen in groep 3/4 kunnen absoluut niet schatten. Dat komt omdat we ze geleerd hebben rekenopdrachten te maken die maar één uitkomst hebben. Met simpele opdrachten kun je ze meer laten oefenen om beter inzicht te krijgen.’  

Van ’t Zelfde bedacht binnen het project PARWO (Passend Reken-Wiskunde Onderwijs) verschillende nieuwe technieken om kinderen beter te laten worden in rekenen. Zo is er een programma ontwikkeld dat ‘Quickstem’ heet. Met dat programma kunnen leerkrachten jaarlijks testen hoe het ervoor staat met de leerling.  

Reacties
Vierdejaars Pabostudent Sanne van Loon had iets totaal anders van deze workshop verwacht. ‘Ik dacht dat we meer praktische tips zouden krijgen om het rekenen te verbeteren bij leerlingen. Of een aantal handige websites. Maar dat was helaas niet het geval. 

Groep 3/4 leerkracht Ellen van Gremberghen had wel iets aan de tips, want zij heeft een digibord in gebruik. ‘Bepaalde opdrachten ga ik zeker toevoegen in mijn klas. Ik vond het alleen jammer dat de workshop zo kort duurde, ik had graag meer gezien.’

Verandering
‘It’s all about change management’ was de centrale slogan in de workshop van Ronald Spruit van het Leer- en Innovatiecentrum (LIC). ‘ICT biedt veel mogelijkheden, maar die worden niet altijd benut.’

Spruit noemde bijvoorbeeld de motivatieverhogende impact die ICT op leerlingen heeft. Daarnaast kunnen moderne technieken voor een beter begrip zorgen. ‘Als je kinderen iets over het menselijk lichaam wilt leren, kun je een statisch plaatje in een boek laten zien. Maar een computersimulatie met bloed dat je door de bloedbaan ziet stromen, werkt beter.’ 

Kleine stapjes
Uit onderzoek blijkt daarnaast ook dat ICT-hulpmiddelen zoals het smartboard ook een positieve invloed op docenten hebben; zij worden meer uitgedaagd om op andere manieren les te geven en ontwikkelen zo hun didactische vaardigheden.

Ondanks alle genoemde voordelen, worden digitale leermiddelen toch nog te weinig gebruikt. Dat komt door angst of onzekerheid bij de leerkrachten. Spruit: ‘Door kleine stapjes te zetten, kun je langzaam gewend raken aan de mogelijkheden die bijvoorbeeld een smartboard biedt. Je hoeft niet meteen alles te weten.’

Paul Delnooz, lector Innovatiemanagement bij Hogeschool Leiden en docent aan de Pabo in Breda, sloot de middag af met een waarschuwing: Door het gebruik van  internet kunnen basisschoolleerlingen zelf informatie zoeken en bij elkaar puzzelen. Daardoor creëren ze hun eigen constructie van de werkelijkheid die sterk van invloed kan zijn op het gedrag. [ID/NR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?