Terug naar overzicht

Duurzaam concept levert 30.000 euro op

De tweede stek leverde het Bossche vijftal 20.000 euro. Daarnaast koos het aanwezige publiek via stemkastjes massaal voor het concept van De Groene Waarde. Daarmee ontvingen de studenten voor de tweede keer een cheque, van ditmaal 10.000 euro, uit handen van minister Huizinga van Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Van het totaalbedrag strijken de studenten overigens maar 10 procent op. Het restant kan Avans investeren in de ontwikkeling van het concept.

De Groene Waarde

Voor het tweede jaar achtereen stimuleert aardgasonderneming GasTerra hogeschoolstudenten om concepten te bedenken die leiden tot een duurzamere energievoorziening. Het bracht Martijn Verhoeven, Dirk Jan Veldhuijzen, Rick van Erp, Niki de Kadt en Jasper de Vries van de Academie voor Industrie & Informatica op het idee van De Groene Waarde.

De Groene Waarde is een label dat klanten duidelijk maakt hoe duurzaam een bepaald product is. Van elk product wordt nagegaan hoeveel energie er nodig is voor de productie, hoeveel energie het transport kost, wat de levensduur is en in hoeverre het product kan worden gerecycled. De uitkomsten leiden samen tot één overzichtelijke waarde.

Duurzaam dorp

Het idee was uiteindelijk niet genoeg voor de hoofdprijs. De 50.000 euro was een prooi voor vier studenten van de Hanzehogeschool in Groningen. Ze dankten de zak met geld aan hun concept van een duurzaam dorp. Op plaatsen waar de bevolking krimpt, opteren de studenten voor CO2-neutrale dorpen die bovendien zorgen voor extra werkgelegenheid en een waardestijging van de huizen.

Onder de achttien inzendingen bevond zich overigens nog een afvaardiging van Avans. Twee Bredase studenten van de minor ‘Sustainable Development’ hadden een zogenoemde energiepotentiekaart ontwikkeld. Voor de provincie Noord-Brabant hadden ze voor alle regio’s in kaart gebracht welke duurzame energiewinning het meest voor de hand ligt. Het concept was weliswaar goed voor een plaats bij de acht finalisten, maar leverde uiteindelijk geen geldprijs op. [CT]

Zie ook de eerder verschenen atikelen:

Duurzame energiebronnen in beeld 25-03-2010

Avansstudenten maken kans op 50.000 euro 23-03-2010

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?