Terug naar overzicht

Eigenwaarde vrouw stimuleren

De vrouwen in de opvang worden met de huidige methode niet goed genoeg geholpen volgens projectleider Federatie Opvang, Liesbeth van Bemmel. ‘Er wordt nu teveel gewerkt vanuit de strategische methode van de organisaties. Maar de organisaties moeten juist meer luisteren naar hoe de cliënten geholpen willen worden.’ En met die gedachte heeft ze een nieuwe methode bedacht. Afgelopen vrijdag was hier een workshop over op Avans in Den Bosch. Verschillende hulpverleners kwamen hier op af.

De nieuwe methodiek
‘Het belangrijkste is dat we de taal spreken van de cliënt. Er moet een goede klik zijn tussen de organisatie en de vrouw. Anders werkt het niet’, aldus van Bemmel. Met de nieuwe methode wordt de cliënt anders benaderd. De hulpverleners gaan meer kijken naar de sterke punten van de vrouwen in plaats van de zwakke. Zo stimuleren de hulpverleners de eigenwaarde van de vrouw.

 

Workshop

Tijdens de workshop kregen de hulpverleners opdrachten om te oefenen met de nieuwe methode. Docent Reemeijer, vindt het idee verfrissend. ‘Ik zie er wel iets in. Er bestaat al langer een soortgelijke methode, maar deze is weer vernieuwend.’ Ze willen met de nieuwe methode zich weer meer gaan richten op de wensen van de vrouw. Vroeger was dat ook aan de orde en nu willen ze dat weer terug halen.

 

Ook Caroline Zielhorst van de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda herkent de methode. ‘Wij gebruiken dezelfde soort methodiek en het sluit goed aan bij de wensen van de cliënten. In de nieuwe methode worden wel weer een paar nieuwe ideeën genoemd. Dat nemen wij ook weer mee in onze opvang.’

 

Uitbreiding
De methode is nog in ontwikkeling. Dit najaar starten er trainingen bij verschillende organisaties. Als het aanslaat dan wordt het volgend jaar uitgebreid. Het is de bedoeling dat alle organisaties in de toekomst met deze nieuwe methode aan de slag gaan. De naam wordt waarschijnlijk ‘de herselgerichtebasismethodiek’. [NR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?