Terug naar overzicht

Erasmusbeurs mogelijk omlaag

De Erasmusbeurs is bedoeld voor studenten die tijdens hun opleiding drie maanden tot een jaar in een ander Europees land studeren. Dit jaar bedroeg de toelage nog 250 euro per maand. Maar dat bedrag gaat wellicht omlaag, zo heeft het Nationaal Agentschap, dat het beurzenprogramma in Nederland coördineert, aan de instellingen laten weten. Anders lukt het komend jaar niet meer alle studenten een toelage te geven.

Totale budget niet toereikend 

‘Universiteiten en hogescholen krijgen ieder jaar een bepaald budget om de beurzen uit te keren,’ zegt Joy Plokker van het Nationaal Agentschap. ‘Dat budget wordt later herverdeeld op basis van het aantal daadwerkelijk uitgekeerde beurzen. Maar door de grote groei van het aantal aanvragen, is het totale budget niet meer toereikend.’

En dus moet de beurs omlaag, bijvoorbeeld naar 200 euro per maand. ‘Dat is het Europese minimum,’ zegt Plokker. ‘Verder mag ieder land de hoogte van de beurs zelf bepalen.’

Avansstudenten 

In Nederland vragen jaarlijks minder dan vijfduizend studenten een Erasmusbeurs aan. Bij Avans maakten ruim vierhonderd studenten gebruik van een Erasmusbeurs in het collegejaar 2008/2009. [IB/HOP, AR] 

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?