Terug naar overzicht

Hoger collegeld voor trage studenten

De christendemocraten stellen dat het studiesucces in het hoger onderwijs momenteel te laag is. Studeren zou minder vrijblijvend moeten worden. Het aantal contacturen moet omhoog en er mag een steviger inzet van studenten worden gevraagd. Als ze meer dan een jaar uitlopen moeten ze bovendien een hoger collegegeld gaan betalen. Hoeveel hoger vermeldt het verkiezingsprogramma niet.

Basisbeurs

Over het voortbestaan van de basisbeurs doet het CDA-programma geen uitspraken. De partij wil wel dat de studiefinanciering ‘blijft bestaan’, maar dat sluit de invoering van een verplicht leenstelsel niet uit. Zoals CDA-kamerlid Jan Jacob van Dijk eerder deze week al zei: ‘Geen stelsel is heilig zolang de toegankelijkheid van het onderwijs overeind blijft.’

Het CDA wil investeren in talent, van speciaal onderwijs tot en met de universiteit. Nederland moet van tot de mondiale top vijf van kennislanden gaan behoren. Maar het programma maakt niet duidelijk hoe dit gaat lukken met publieke en private investeringen in kennis en innovatie die ‘vergelijkbaar zijn’ met die van concurrerende landen. [HC/HOP]

Zie ook eerder verschenen bericht:

CDA wil basisbeurs behouden 29-03-2010

SP wil investeren in onderwijs 25-03-2010

GroenLinks houdt vast aan studietaks 24-03-2010

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?