Terug naar overzicht

Intakegesprekken geven Pabo informatie

Dit studiejaar begint de Pabo in Breda met intakegesprekken die meer informatie moeten opleveren. Academiedirecteur Nicole van Son: ‘Bij selectie aan de poort denkt iedereen meteen aan het instellen van een numerus fixus. Maar krijg je hierdoor de beste studenten voor de docentenopleiding? Het leraarschap draait om meer kwaliteiten dan alleen de cognitieve.’

Imago

Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad was het niet eens met de aanbeveling van selectie aan de poort voor de pabo’s: ‘Nou dat gaan we maar niet doen. We willen geen numerus fixus voor de pabo. Wat we wel een goed idee vinden, is het verhogen van het niveau van de instroom.’

Daar is ook Van Son een voorstander van. ‘Maar ik wijs selectie aan de poort niet zo stellig af. Selectie krikt bovendien ook het imago van de opleiding op. Je bent toch een beetje “hard to get”, wanneer je niet zo makkelijk binnenkomt. En dat is voor studenten interessant.’

Intakegesprek

Maar of met een beter imago, ook het niveau van de instroom verhoogd wordt, vraagt Van Son zich af. Daarom wordt dit studiejaar een verplichte intake voor iedere nieuwe student gehouden.

Een taal- en rekentoets, persoonlijkheidstest en een gesprek met ouderejaarsstudenten zijn onderdelen van die intake. De student krijgt daarna een vrijblijvend advies. De Pabo hoopt hieruit te kunnen leren of selectie aan de poort werkt en welke selectiecriteria tot betere studenten leiden. [ID/HOP BB]

Zie ook de eerder verschenen berichten:

 

Nog geen numerus fixus bij Pabo 12-11-2009

 

Pabo Breda: numerus fixus en intake? 31-03-2009

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?