Terug naar overzicht

Liberale jongeren hoeven geen basisbeurs

Al ruim tien jaar pleiten de VVD-jongeren voor het afschaffen van de basisbeurs, zegt JOVD-voorzitter Martijn Jonk. 'Maar dan moet ook het collegegeld verdwijnen. Wat overblijft, kunnen we investeren in het hoger onderwijs. Als iemands ouders echt niet genoeg kunnen bijdragen, is er een aanvullende beurs.'

Gezeur

De liberale jongeren zullen dus niet vooraan staan als het nieuwe comité ‘Stufi moet blijven’ oproept tot protest tegen het afschaffen van de basisbeurs, waar enkele politieke partijen hardop over nadenken. Toch steunen de jonge VVD’ers de studentenbeweging vaak wel.

'De recente bezettingen van universiteiten waren gericht op de kwaliteit van het onderwijs en problemen met de inspraak. Die acties vielen te rechtvaardigen. Maar het gezeur over de basisbeurs moet ophouden. Een lening betaal je in tien jaar af. Goed onderwijs, daar heb je de rest van je leven wat aan.'

Bezuinigen

Zo kijkt Lieke Smits van ‘Stufi moet blijven’ er niet tegenaan. Het nieuwe comité heeft wel degelijk een functie naast de twee landelijke studentenbonden en het comité S.O.S., vindt zij. 'Hiermee hopen we meer studenten te bereiken', aldus Smits. 'De andere actiegroepen verzetten zich tegen bezuinigingen op onderwijs in het algemeen, maar dat staat voor veel studenten verder van hen af.'

Bovendien is de basisbeurs enorm belangrijk, meent ze. 'Veel jongeren zouden niet gaan studeren als ze hun hele beurs moesten lenen. Als we ze spreken, blijken ze boos. Ze zeggen: mijn broertje moet ook nog kunnen studeren. Bovendien hebben studenten de crisis niet veroorzaakt, dus willen we ook de rekening niet betalen.' Zij zouden liever bezuinigen op de hypotheekrenteaftrek of op defensie. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?