Terug naar overzicht

Minor Beeldcultuur voor niet-kunststudenten

Impact van beelden

De minor duurt een half jaar en gaat over de werking van beelden. ‘In de colleges krijgen de studenten filosofie en mediatheorie’, vertelt AKV-docent Jacob Lekkerkerker, ‘maar er is ook aandacht voor de meer praktische aspecten, zoals beeldanalyse en het hoe en wat van visuele communicatie.’

Vragen die bijvoorbeeld behandeld worden zijn: welke functie heeft een beeld? Welke rol spelen beelden in onze hedendaagse cultuur? Lekkerkerker: ‘Soms zie je dat een beeld explodeert, zoals vorige week nog de glossy van Gerda Verburg. De impact van het beeld is opeens veel groter dan de zender verwachtte. Hoe kan dat?’

Politiek

De minor is bedoeld voor derdejaarsstudenten economie en management, techniek, ICT of welzijn. Zij krijgen later in de dagelijkse praktijk ook te maken met beeldvorming en de werking en impact van beelden: in de politiek, het bedrijfsleven, de media, enzovoort.

De colleges vinden plaats in het gebouw van de kunstacademie in Breda, aan de Beukenlaan 1. Geïnteresseerden moeten snel zijn, want inschrijven voor de minor Beeldcultuur kan nog maar tot 1 april. Meer informatie bij Jacob Lekkerkerker, rjn.lekkerkerker@avans.nl. [LJ]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?