Terug naar overzicht

Nieuwe inzichten in vrouwenopvang

De zaal zat vol docenten van ASB, mensen uit het werkveld en veel medewerkers van vrouwenopvangcentrum Valkenhorst, waarmee het lectoraat intensief samenwerkt.

Kwetsbare groep

Eén medewerker van Valkenhorst, kenniskringlid Esther de Jongh, deed onderzoek naar de groep vrouwen in de vrouwenopvang met een licht verstandelijke beperking. ‘Dat is een extra kwetsbare doelgroep met een specifieke zorgvraag. De problematiek rondom deze vrouwen is complex en vaak meervoudig.’

Volgens De Jongh spelen er extra gevoelens van angst, schaamte, onzekerheid en onveiligheid mee bij deze vrouwen. ‘Bijvoorbeeld over het afnemen van hun kinderen. Als de samenleving maar genoeg wil investeren in de intensieve en permanente ondersteuning van deze doelgroep, dan is er veel mogelijk.’

Kinderwerk

Kenniskringlid Wil Verhoeven gaf een lezing over kinderwerk binnen de vrouwenopvang, een tak van zorg waar tot nu toe nog weinig onderzoek naar is gedaan. ‘Deze kinderen, die door hun mishandelde moeders worden meegenomen naar de vrouwenopvang, zijn vaak getuige geweest van het huiselijke geweld tussen hun ouders.’

De laatste jaren is het kinderwerk in de vrouwenopvang wel sterk verbeterd, concludeerde Verhoeven. ‘Het is niet meer alleen een kwestie van opvangen, maar ook zorg, ondersteuning en therapie.’ Verhoeven pleitte ervoor dat er meer kennisuitwisseling op dit vakgebied moet plaatsvinden en dat er een duidelijke methodiek ontwikkeld wordt.

Publicaties

De reacties uit de zaal op de diverse lezingen waren enthousiast en meedenkend. Eén student gaf aan meer over kinderwerk binnen de vrouwenopvang in de lessen te willen horen, waar docenten en werkveld het natuurlijk grondig mee eens waren.

Het lectoraat gaat, onder leiding van lector Sietske Dijkstra, verder met het onderzoek naar vrouwenopvang en huiselijk geweld. De onderzoekspublicaties die gisteren werden gepresenteerd zijn vanaf heden voor iedereen in boekvorm verkrijgbaar. [LJ]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?