Terug naar overzicht

Nieuwe overlegpartner voor onderwijsbeleid

De stichting komt voort uit het een advies van de Commissie Leraren onder leiding van SER-voorzitter Rinnooy Kan en vertegenwoordigt het hele onderwijs, van basisschool tot universiteit. De huidige versnippering van onderwijsorganisaties maakt de oprichting van een breed platform volgens Rinnooy Kan noodzakelijk. Voorzitter wordt VSNU-baas Sijbolt Noorda.

Aansluitingsproblematiek

De oprichters hopen dat de stichting uitgroeit tot een belangrijke overlegclub waarin het kabinet onderwijsvraagstukken kan bespreken met de organisaties uit het veld. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over de aansluitingsproblematiek tussen onderwijssectoren of de wisselwerking van het onderwijs met andere maatschappelijke organisaties. [BL/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?