Terug naar overzicht

Ontbijten met een doel

Thema
Ongeveer honderd mensen uit het werkveld van de jeugdzorg kwamen praten over het thema ‘Autonomie van de professional’. Ook wel de speelruimte van de professional genoemd. Cultuurpsycholoog en journalist Jos van der Lans, was deze morgen gastspreker. Hij pleitte voor meer vrijheid voor de professional. Hij wil dat professionals zich bevrijden uit de bureaucratie en zich richten op hun werk.  

Op zoek naar oplossingen
Tweedejaarsstudent SPH Erwin van de Ham ziet het nut van de discussies er wel van in. ‘Door te discussiëren over de problemen in de jeugdzorg komt er naar voren wat er precies speelt. En met die uitkomsten kun je op zoek naar oplossingen en aanbevelingen.’

De drie stellingen die aan bod kwamen zijn:
Ketens maken de hulpverlening alleen maar erger, wat we nodig hebben zijn hulpverleners met mandaat.
Wat is een nieuwe professional als hij of zij geen pion is van de bestuurders?
Als eigen kracht conferenties echt werken, hebben burgers recht op een werker die dienstbaar is aan het vermogen van die eigen kracht.

Ook medestudent Sophia van Genderen vindt de stellingen leerzaam. ‘Door dit project uit te voeren komen we meer te weten van wat er zoal speelt in het werkveld. Er zijn wat dilemma’s in de jeugdzorg en met de uitkomsten van de discussies wordt er verder gekeken wat er aan gedaan kan worden.’ [NR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?