Terug naar overzicht

‘Ontwikkeling docent is belangrijk’

Professionele ruimte, het is een vage term. Daarom lichtte Wouter van der Schaaf, senior beleidsadviseur bij onderwijsbond Aob, de deelnemers vooraf in over wat er met de professionele ruimte bedoeld wordt: ‘Het gaat over zelf verantwoording nemen, maar ook over de vraag: Hoeveel verantwoordelijkheid krijg ik van mijn schoolbestuur? Een autonome docent werkt bijvoorbeeld samen in een team. Hoe liggen die verhoudingen?’

Schaalvergroting

Het debat komt voort uit de schaalvergroting van hogescholen in de laatste decennia. Veel docenten voelen zich hierdoor minder op hun plek en vinden dat ze minder zeggenschap hebben. De hbo-raad pikte die signalen op en ging met partners als de Aob en CNV Onderwijs in gesprek over het thema professionele ruimte. Op diverse hogescholen werd de dialoog al gevoerd. Gisteren was Avans aan de beurt. 

Mogelijkheden

‘Bij veel beroepen is het vanzelfsprekend om bij te spijkeren, in het onderwijs vreemd genoeg nog niet’, vond Paul Rüpp, voorzitter van de Raad van Bestuur van Avans. ‘Het is belangrijk dat docenten zich blijven ontwikkelen door te promoveren of op stage te gaan in het bedrijfsleven.’

Avans maakt daar budget en tijd voor vrij, maar is dat genoeg? Dat was de vraag die een aantal deelnemers hadden bij een van de discussietafels met het thema ‘lidmaatschap kennisteams’. Avansdocenten vinden het belangrijk om bij te blijven in hun eigen vakgebied, maar daar moeten wel mogelijkheden voor zijn. 

Zo vertelde Joost Frencken van Avans School of International Studies (ASIS): ‘Binnen mijn academie ben ik de enige algemeen econoom en daardoor mis ik het overleg met collega’s die mij scherp kunnen houden.’ Theo Bosters van de Academie voor Deeltijd had daar wel een oplossing voor: in zijn vrije tijd zit hij in de kenniskring van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. ‘Maar ik ben geen fulltime docent en daarom heb ik er tijd voor.’ 

Professioneel statuut

De op Avans gevoerde gesprekken over de verschillende thema’s worden gebundeld en tijdens het jaarcongres van de hbo-raad op 22 april in Amersfoort gebruikt. Tijdens dit congres wordt ook dieper in gegaan op ‘de professionele ruimte’. [ID]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?