Terug naar overzicht

Stilteplekken in Xplora

Mobieltjes zijn verboden en zelfs eten is niet toegestaan, zodat er ook geen geritsel van boterhamzakjes of gekraak van chips is. In de serene lokalen kan in alle afzondering gewerkt worden. De linkervleugel van Xplora op de derde etage is hiervoor opnieuw ingericht met eenpersoons werkplekken. Door middel van tussenschotten worden de bureaus van elkaar afgescheiden.

Pilot

Het gaat om een pilot om te zien of het bevalt. Zo staan er nu ook nog drie vaste computers bij de stilteplekken en de vraag is hoeveel overlast dat oplevert. Het gebruik van de eigen laptop is gedeeltelijk toegestaan: aan de linkerkant van de gang en in het eerste lokaal aan de rechterkant. Ook moet nog bekeken worden hoeveel toezicht er nodig is om de rust te bewaren. Op termijn krijgen de stiltewerkplekken nieuw meubilair en aangepaste ruimtes.

De stiltewerkplekken komen er op initiatief van studenten zelf. Uit interviews die op alle locaties van Xplora zijn afgenomen, kwam deze vraag naar voren. Ook uit een aantal brainstormsessies met studenten bleek dat hier behoefte aan was. Wie ook wil meedenken over verbeteringen in Xplora, kan zich melden bij Linda Brouwers (l.brouwers-tencate@avans.nl). [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?