Terug naar overzicht

Studenten met handicap minder tevreden

Het Centrum hoger onderwijs informatie (CHOI) heeft dit jaar voor het eerst de tevredenheid van studenten met en zonder functiebeperking vergeleken. Het deed dit aan de hand van de uitkomsten van de Nationale Studenten Enquête 2009, die de basis vormen voor de Keuzegids Hoger Onderwijs en de website Studiekeuze123.

Voorzieningen

Bij vrijwel alle hogescholen en universiteiten zijn studenten met een beperking gemiddeld minder te spreken over de opleiding die ze volgen. Bij de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool Rotterdam verschillen de oordelen het meest. Ook bij Windesheim zijn studenten met handicap over de hele linie minder tevreden dan studenten zonder. Terwijl ze bij die laatste hogeschool juist goed te spreken zijn over de specifieke voorzieningen voor gehandicapten.

Uitzonderingen in het hbo zijn de Haagse Hogeschool en de particuliere TMO Hogeschool voor Modemanagement, waar studenten met een handicap juist positiever zijn over hun opleiding. In het wo gaat dit alleen op bij de Radboud Universiteit Nijmegen.

Verklaring

Het expertisecentrum Handicap + studie, opdrachtgever van het onderzoek, kan de geconstateerde verschillen niet een-twee-drie verklaren, maar acht een nader onderzoek het overwegen waard. 'Het ligt voor de hand dat onderwijsinstellingen benieuwd zijn naar een verklaring voor deze verschillen.'

Van de geënquêteerde studenten heeft negen procent een handicap die hen belemmert bij de studie. Omgerekend naar alle studenten zou dit neerkomen op  38 duizend hbo- en 15 duizend wo-studenten. Lees- en rekenstoornissen komen het meest voor (37 procent), gevolgd door concentratieproblemen (15 procent), chronische ziekte (10 procent) en energietekort (5 procent).

Kritiek en lof

De universiteiten van Wageningen, Nijmegen en Enschede hebben opnieuw de hoogste waardering voor hun gehandicaptenvoorzieningen. Kritiek is er vooral op Delft, de Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit en Leiden.

Veel lof in het hbo oogsten de NHTV Breda, de Christelijke Hogeschool Ede, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Windesheim en de Gereformeerde Hogeschool Zwolle. Kritiek krijgen vooral de Hotelschool Den Haag, de Hogeschool Zeeland, Hogeschool TIO en InHolland. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?