Terug naar overzicht

Systeem teveel gericht op ziekenzorg

Gerontologie, ofwel de leer van het ouder worden, wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. De vergrijzing neemt toe en daarmee ook de kosten van zorg. Toch houdt Rademaker geen pessimistisch verhaal. Integendeel: de lector ziet vooral kansen.

Contact via beeldscherm 

Rademaker presenteert de verschillende projecten die zijn lectoraat de afgelopen anderhalf jaar in werking heeft gezet. Zoals een onderzoek naar de behoefte van ouderen op digitaal gebied. ‘Zes van de tien ouderen heeft ervaring met computers en mobiele telefoons’, vertelt een van de onderzoeksters in het filmpje dat Rademaker laat zien. ‘Ze willen via een beeldscherm makkelijk in contact kunnen komen met een zorgverlener.’

Gerontologie richt zich vooral op gezonder ouder worden, zegt Rademaker. ‘Daar is de meeste winst te behalen. Bij zorg gaan we teveel uit van ziekte en te weinig van gezondheid’, vindt hij. ‘Ons hele systeem is gericht op ziekenzorg. Je kunt pas bij iemand terecht als je iets mankeert of denkt iets te mankeren.’

Consultatiebureau 

Een van de manieren om op een andere manier met ouderenzorg om te gaan is het consultatiebureau voor ouderen. Een dienst die het lectoraat, in samenwerking met andere partijen, al op verschillen plaatsen in Noord-Brabant heeft geïntroduceerd. ‘Ouderen kunnen hun gezondheid laten screenen en krijgen advies hoe ze zelf kunnen werken aan hun gezondheid.’ De lector vertelt dat Avansstudenten als stage deze onderzoeken gaan uitvoeren. 

Een ander project van het lectoraat is onderzoek naar het beoefenen van Tai-Chi. ‘Is dat van invloed op de wijze waarop ouderen vallen?’

Sleutel tot gezondheid 

De lector wijst er op dat beweging de sleutel is tot gezondheid. ‘Toch wordt er nog maar weinig met deze kennis gedaan in de dagelijkse zorg.’ Volgens Rademaker moeten we naar een situatie toe waarin zorgverleners er ook voor zorgen dat ouderen aan hun dagelijkse beweging doen. ‘Alleen op die manier zorg je voor gezond ouder worden.’ [AR] 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?