Terug naar overzicht

Veel kritiek op parkeerplaats Avans

De uitbreiding van de C-vleugel bij Avans krijgt een staartje. Om het gebouw groter te maken, moet de school ook aan de gemeentelijke parkeernorm voldoen. Aanvankelijk ging het om honderden parkeerplaatsen. Avans heeft uiteindelijk gepleit voor ‘slechts’ 110 parkeerruimtes die tegenover de ingang van de huidige parkeergarage komen te liggen.

Forse Kritiek

Het plan stuitte op forse kritiek van bewoners aan het Westerpark. In een brief aan het Bossche College van B en W gaven ze aan zich ‘ferm’ te willen verzetten. De geplande parkeerplaatsen zouden in strijd zijn met het bestemmingsplan. Bovendien zou in de wijk alleen ondergronds of in garages mogen worden geparkeerd.

Ook volgens de Bossche Groenen lijken de plannen strijdig met de voorwaarden. De partij  heeft vragen gesteld aan het college en meent dat het ernstige aantasting zou zijn van een centrale groene plek in de stad waar veel bezoekers en bewoners gebruik van maken.

Hap uit park

Marja Kamsma van de Raad van Bestuur is het niet eens met de kritiek: ‘De buurt ziet de tuin van Avans als onderdeel van het Westerpark, maar dat is niet het geval. Zij zijn onterecht in de veronderstelling dat we met de bouw van de parkeerplaatsen een hap uit het park nemen. We gebruiken onze eigen grond om er parkeerplaatsen op te zetten.’

Volgens Kamsma behoorde een uitbreiding van de ondergrondse parkeergarage bovendien niet tot de mogelijkheden: ‘Dat is technisch haast niet te doen. Een extra verdieping in de ondergrondse parkeergarage is ongelofelijk duur. Wij spenderen het geld liever aan het onderwijs.’

Groen parkeren

Toch is Kamsma niet ongevoelig voor de kritiek van de buurt: ‘We proberen de tuin en het Westerpark te ontzien door zo min mogelijk ruimte voor parkeerplaatsen te gebruiken. Daarnaast gaat het om groen parkeren. Dat wil zeggen dat er tussen de plaatsen veel bomen en planten komen om de parkeerplaatsen toch een aangenaam beeld te geven.’ [EvG,CT]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?