Terug naar overzicht

Vrouwen zijn ook technisch

Groeiende sector
Dit jaar waren de aanmeldingen voor technische hbo –en universiteitstudies hoger dan andere studies. Op het hbo schreven zich 17.000 studenten in voor een technische opleiding, daarvan is ruim 2.850 studenten vrouw. Op de universiteit hebben zich 8.500 studenten gemeld, onder wie ruim 2.400 vrouwen.

Volgens het Platform Bètatechniek blijft het belangrijk om de technische opleidingen te stimuleren. Er gaan de komende jaren veel hoger opgeleiden van de babyboomgeneratie met pensioen. En men verwacht een tekort aan hbo technici. [NR]

Lees ook het artikel over Sandra de Bever die stage heeft gelopen bij energiebedrijf Essent.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?