Terug naar overzicht

ChristenUnie wil basisbeurs behouden

De ChristenUnie wil het hoger onderwijs niet alleen als motor van de economie beschouwen, schrijft zij in het verkiezingsprogramma. ‘Er moet binnen het Hoger Onderwijs meer ruimte zijn voor discussies over burgerschap, ethiek, integriteit en de samenleving als geheel.’

Opleidingen beschermen 

Opleidingen binnen de geesteswetenschappen, de letteren- en cultuurstudies verdienen daarom bescherming, vinden de christenpolitici. Maar dat is geen excuus om alles bij het oude te laten in het hoger onderwijs. Er mogen ook opleidingen worden samengevoegd. Hogescholen en universiteiten moeten zich vooral richten op hun sterke kanten, in plaats van zoveel mogelijk opleidingen aan te bieden.

Investeren in hbo 

Daarnaast wil de partij investeren in het hbo, want de opleidingen zouden te massaal zijn en het aantal lesuren gering. Maar daar staat iets tegenover: studenten moeten meer gaan betalen voor hun onderwijs. Waar de partij precies aan denkt, blijft in het vage. Zij wil de basisbeurs in elk geval niet afschaffen. 

Het lijkt er bovendien op dat de christenen het masteronderwijs deels uit de bekostiging willen halen: masterstudenten moeten een ‘grotere financiële bijdrage’ gaan betalen. Wat de partij betreft mogen universiteiten experimenteren met vierjarige bachelor- en verlengde masteropleidingen. Waar mogelijk kunnen er ook opleidingen worden ingekort.

Een loket 

Verder kan er maar beter één loket komen voor alle onderzoekssubsidies, vindt de ChristenUnie. Dat standpunt heeft de partij gemeen met D66, dat daar vorige week ook voor pleitte. [BB/HOP]

Zie ook eerder verschenen artikelen:

D66 wil brede bachelors 7-4-2010

CDA wil basisbeurs behouden 29-03-2010

SP wil investeren in onderwijs 25-03-2010

GroenLinks houdt vast aan studietaks 24-03-2010
 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?