Terug naar overzicht

Liever studietaks dan dure lening

Om het huishoudboekje van de overheid na de crisis weer op orde te krijgen, onderzoeken twintig groepen ambtenaren en wetenschappers de mogelijkheden om te bezuinigen. Afschaffen van de basisbeurs is een veelgenoemde maatregel die al gauw miljarden kan opleveren. Vandaag presenteren de werkgroepen hun bevindingen.

Enquête

In de aanloop daar naartoe heeft de LSVb onderzocht wat studenten vinden van bezuinigingen op de studiefinanciering. Op de website wiljijstufi.nl vulden 14.000 mensen een enquête in.

Op de vraag te kiezen tussen een lening of een studietaks als vervanging van de basisbeurs, geeft zestig procent de voorkeur aan de tweede optie, die ook wel academicibelasting genoemd. Iets meer dan twintig procent vindt meer lenen niet erg. Vier op de vijf studenten gaat meer werken om bij te verdienen.

Nieuwe website

Een op de vijf studenten die de moeite nam de site te bezoeken, zegt te stoppen met zijn studie als er geen basisbeurs meer is. Van de mbo’ers en middelbare scholieren die naar het hoger onderwijs willen, ziet 42 procent daar van af als de stufi niet meer deels als gift wordt uitgekeerd. De bond vindt de signalen alarmerend genoeg om een nieuwe site in het leven te roepen: www.reddestufi.nl.

De voorstellen die de ambtelijke werkgroepen vandaag presenteren zijn overigens weinig meer dan rekenvoorbeelden van hoe de overheidsfinanciën op orde gebracht kunnen worden. Of de basisbeurs echt wordt afgeschaft, en of er dan een uitgebreider leenstelsel of een academicibelasting voor in de plaats komt, beslist de Tweede Kamer uiteindelijk. (HOP/BL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?