Terug naar overzicht

Meer betrokkenheid bij hogeschool

Uitval

Ieder jaar beginnen 1.800 eerstejaarsstudenten hun studie op Avans Hogeschool en haken voor 1 februari weer af. Een aantal van deze eerstejaarsstudenten moeten volgens Godor behouden kunnen worden. In de Engelstalige lezing Study Succes,gehouden tijdens de Onderwijsdag, noemt Godor een aantal manieren waarop dit kan.

Belangrijk is, volgens Godor, dat studenten zich engaged voelen aan Avans Hogeschool. ‘Engaged zijn of geëngageerd zijn heeft niet alleen te maken met hoeveel tijd je aan je studie besteedt, maar ook hoe je over je studie denkt.’

Motivatie

Maak studenten duidelijk waarom ze iets leren, geef ze richting. ‘Een goed voorbeeld is wiskundeles op de middelbare school. Waarom heb je dat nodig? Omdat je niet weet waarvoor je het doet, wordt je motivatie minder.’

Studenten worden op verschillende manieren gemotiveerd. Godor: ‘In het eerste jaar is de motivatie vooral het behalen van de propedeuse. Daarna zijn andere redenen belangrijk, bijvoorbeeld of het op de opleiding gezellig is en of het intellectueel uitdagend is.’ [ID]

Kijk in het dossier Onderwijsdag 2010 voor meer artikelen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?