Terug naar overzicht

Nieuwe pabo-master in Den Haag

Het nieuwe mastertraject leidt studenten op tot specialisten in het begeleiden van kinderen die extra aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege hoogbegaafdheid, autisme of dyslexie. Ze doen eerst in drie jaar een versnelde pabo bij de Haagse Hogeschool.

Daarna volgt een masterjaar aan het seminarium voor orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht. Afgestudeerden krijgen twee diploma’s. Omdat het Utrechtse seminarium ook een officiële vestiging heeft in Den Haag, kunnen studenten de hele opleiding in de Hofstad doorlopen.

Samenwerken

Anders dan bij academische pabo’s die hogescholen in verschillende steden samen met universiteiten aanbieden, kunnen ook havisten en mbo’ers in aanmerking komen voor de master van de Haagse Hogeschool en het Seminarium voor Orthopedagogiek. Voorwaarde is wel dat ze hun propedeuse binnen een jaar afronden en goed presteren tijdens hun stage.

Het seminarium, dat onder de Hogeschool Utrecht valt, wil op termijn ook samenwerken met andere pabo’s. Een verbond met het Instituut Theo Thijssen, de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht, lag voor de hand. Maar een speciale master special eductional needs zou te veel overlappen met de academische pabo die al wordt aangeboden samen met de Universiteit Utrecht.

Academische pabo

De academische pabo’s voorzien in een groeiende behoefte aan hoger opgeleide leerkrachten. Behalve in Utrecht zijn ook in Leiden en Amsterdam samenwerkingsverbanden tussen universiteiten en hogescholen. Volgend collegejaar komt Groningen daarbij. Ook aan de Saxion Hogeschool in Deventer is een academische pabo.

Afgestudeerden krijgen naast hun pabo-diploma ook een universitaire bachelorgraad, meestal in de pedagogiek of onderwijskunde. Alleen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Radboud Universiteit bieden de mogelijkheid om in vijf jaar ook een universitaire mastertitel te halen. (HOP/BL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?