Terug naar overzicht

Promoveren op duurzaam onderwijs

Roorda heeft de veranderingen in het Hoger Onderwijs van de afgelopen twintig jaar in kaart gebracht. En dat was slechts een zijsprongetje van zijn proefschrift, dat gaat over duurzaamheid in het hbo. Roorda promoveert deze zomer op dit onderwerp aan de Universiteit Maastricht.

Aanhaken bij verandering

In zijn proefschrift beschrijft de Avansmedewerker in elk hoofdstuk een verandering in het hbo. ‘Ik vind dat je moet aanhaken bij veranderingen om duurzaamheid in de praktijk te brengen.’ Roorda toont bij elke verandering de duurzame kant aan. Dat is ook de conclusie van zijn proefschrift: het is zinvol om mee te liften op de wind van de veranderingen. ‘Veranderingsprocessen die al optreden in het hbo moet je gebruiken.’  

Zo noemt hij het stoppen van een opleiding duurzame techniek en het project Cirrus, waarmee duurzame ontwikkeling in alle technische opleidingen van Avans tegelijk is geïntegreerd. Dat paste in het beeld van het herstructureren van het hbo eind jaren ‘90, waarin het aantal opleidingen is verkleind om de kwaliteit te verhogen.   

Keurmerk

Roorda stond aan de basis van het Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs. Doel is dat alle afgestudeerden in het hoger onderwijs competenties bezitten om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. ‘De hoogste maat daarin is vier sterren. Dan ben je ver op weg een duurzaam leerinstituut te zijn.’ Dat uitgerekend Avans is gestopt om het keurmerk te halen, steekt hem. ‘Dat is heel jammer. Er zijn scholen die al drie sterren hebben gehaald. Dat zegt iets over je onderwijs.’ 

Volmaakt hbo

De duurzame boodschap in het onderwijs brengen ziet Roorda als zijn missie. Verschillende hogescholen en universiteiten zijn geïnteresseerd om zijn bevindingen in de praktijk te brengen: de strategie die hij ‘Systeem Integratie Duurzame Ontwikkeling’ noemt. ‘Het hbo heeft steeds meer oog voor de keten waar het in zit: het kijkt naar het voortgezet onderwijs, de stap ervoor, en naar het werkveld, de stap erna. Nu moet het meer doen voor de wereld, de maatschappij en de natuur.’ Dat levert volgens Roorda een volmaakt hbo op. 

Roorda schreef al onderwijsboeken, zoals het Basisboek Duurzame Ontwikkeling. En dat is geschikt voor álle opleidingen, benadrukt hij. ‘Ook op de Pabo of hbo-Verpleegkunde kun je daar echt iets mee. Duurzaamheid is meer dan techniek of economie. Denk aan de Derde Wereld en armoede waar je iets tegen kunt doen.’ [EvG]

 


Meer over dit thema vind je in Punt10: themanummer Duurzaamheid, dat nu in de bakken ligt.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?