Terug naar overzicht

Pvda wil basisbeurs afschaffen

De stem van voormalig onderwijsminister Plasterk klinkt duidelijk door in het gisteren verschenen voorlopige verkiezingsprogramma van de PvdA. Universiteiten en hogescholen ‘barsten uit hun voegen’, schrijft de partij in de onderwijsparagraaf. Studenten hebben recht op meer colleges, maatwerk, werkgroepen en begeleiding vanuit hun instelling.

Studenten fors gesubsidieerd 

Dat kost echter geld, vandaar dat de PvdA ervoor kiest om de basisbeurs in het hoger onderwijs ‘op termijn’ om te zetten in een sociaal leenstelsel. De partij benadrukt dat studeren nog altijd fors gesubsidieerd wordt. Afgezien van de studiefinanciering kost een student gemiddeld achtduizend euro per jaar, minus het collegegeld. Dat blijft de staat betalen als het aan de PvdA ligt. Evenmin wordt getornd aan de aanvullende beurs voor studenten uit gezinnen met lage inkomens. 

Lerarenopleidingen 

De opbrengsten van de bezuiniging op de basisbeurs komen ten goede ‘aan de kwaliteit van het onderwijs’ en dus niet uitsluitend aan het hoger onderwijs, zoals de VVD in haar verkiezingsprogramma claimt. Aparte vermelding krijgen de lerarenopleidingen waarvan het niveau ‘dringend’ omhoog moet. Om dat te bereiken zullen de in- en uitstroomeisen worden verzwaard.

In haar wetenschapsbeleid kiest de PvdA, net als Plasterk, vooral voor toponderzoek. Het geld moet naar de beste mensen en de nuttigste ideeën vloeien. [HC/HOP]

Zie ook eerder verschenen artikelen:

ChristenUnie wil basisbeurs behouden 8-4-2010 

D66 wil brede bachelors 7-4-2010

CDA wil basisbeurs behouden 29-03-2010

SP wil investeren in onderwijs 25-03-2010

GroenLinks houdt vast aan studietaks 24-03-2010
 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?