Terug naar overzicht

‘Rampzalige plannen voor onderwijs’

In het rapport worden verschillende bezuinigingsplannen geopperd. De belangrijkste zijn collegegeldverhoging, de basisbeurs vervangen door een lening en besparen op bureaucratie.

Rampzalige plannen 

De HBO-raad en universiteitenkoepel VSNU noemen de plannen in een reactie ‘rampzalig’. ‘Het is vreemd dat de studenten in alle gevallen meer betalen en er niet of nauwelijks meer onderwijs voor terugzien’, zegt Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-Raad.

Volgens de organisaties valt op efficiëntie in het onderwijs nauwelijks winst te behalen. ‘Het onderwijs is al jaren efficiënt en leidt steeds meer studenten op voor steeds minder geld. Positieve resultaten vragen om inspanning, niet om een goedkoper productieproces.’ HBO-Raad en VSNU pleiten voor extra investeringen in innovatie en onderzoek om de Nederlandse concurrentiepositie te verstevigen.

Onacceptabel 

Studentenorganisatie ISO vindt de voorgestelde bezuinigingen ondoordacht en noemt ze ‘funest voor de ambitie om de top vijf van de wereld te bereiken’. Voorzitter Henno van Horssen: ‘Het is onacceptabel om zo rigoureus te snijden, zonder een wezenlijke kwaliteitsimpuls.’

De Landelijke Studenten Vakbond maakt zich vooral zorgen over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Uit een eigen onderzoek zou blijken dat nu al veel studenten moeite hebben om maandelijks rond te komen. Afschaffing van de basisbeurs zou voor hen wel eens het einde van hun studie kunnen betekenen, vreest de LSVb. 

Innovatie en kwaliteit 

Meer hoop hebben de organisaties op het rapport van de commissie-Veerman dat deze week verschijnt. ‘HBO-raad en VSNU gaan er van uit dat die adviezen meer handvatten voor innovatie en kwaliteit bieden dan de boekhoudkundige exercitie die de heroverweging is geworden.’ [BL/HOP]

Zie ook eerder verschenen bericht:

Besparen op basisbeurs, collegegeld en OV 6-4-2010 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?