Terug naar overzicht

Symposium en lectorale rede diagnostiek

Vorig jaar mei startte het lectoraat Screening en Diagnostiek in samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Er wordt onderzocht hoe diagnoses door fysiotherapeuten gesteld worden. Dit wordt gedaan door patiënten en therapeuten vragenlijsten te laten invullen.

Lectorale keten

De lectorale rede wordt vanaf 15.00 uur uitgesproken door Arianne Verhagen. Daarna krijgt zij van Frans van Kalmthout van de Raad van Bestuur de lectorale keten uitgereikt.

De rede wordt vooraf gegaan door het symposium ‘Diagnostiek in de eerste lijn’. Hier spreekt Sita Bierma-Zeinstra over de nieuwe ontwikkelingen in de vroegdiagnostiek van artrose. Henrica de Vet houdt een lezing over nut en noodzaak van vragenlijsten in de eerstelijns zorg.

Het symposium ‘Diagnostiek in de eerste lijn’ start om 13.00 uur in collegezaal HD001, Hogeschoollaan in Breda. De lectorale rede van Arianne Verhagen begint om 15.00 uur. [ID]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

 

Lector start met zwaarden en champagne 09-05-2009

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?