Terug naar overzicht

Vast vrijwilligerswerk voor Pabostudenten

‘Breda moet merken dat er een Pabo in de stad is’, zegt academiedirecteur Nicole van Son. Daarom wil de Pabo in Breda zich meer gaan verbinden aan maatschappelijke partners in de regio. Studenten gaan dan meewerken in verschillende maatschappelijke projecten. Daarover worden nu gesprekken gevoerd.

Tweedejaarsstudenten van de Pabo kunnen nu twee studiepunten verdienen binnen het Individuele ProfileringsProgramma (IPP). Hiervoor moeten ze deelnemen aan activiteiten of organisaties van maatschappelijk belang; vrijwilligerswerk dus.

Diversiteit

In de praktijk betekent dat Pabostudenten hun studiepunten met zeer veel verschillende activiteiten kunnen verdienen: van een oppasbaantje, tot het begeleiden van activiteiten in het bejaardentehuis en het organiseren van een hockeykamp. Een te grote diversiteit, volgens academiedirecteur Nicole van Son.

Van Son zei daarover in de academieraad: ‘Ik zeg niet dat alle eerdere IPP-activiteiten niet betekenisvol waren, maar ze waren in ieder geval niet zichtbaar genoeg. Aanstaande leraren moeten zichtbaar en betekenisvol zijn in de nabije omgeving.’

Eigen initiatief

Wanneer er samengewerkt wordt met een aantal vaste maatschappelijke partners wordt het eigen initiatief in het kader van IPP voor studenten ingeperkt. Activiteiten als soep uitdelen aan daklozen of in de zomer een kinderkamp organiseren, komen dan niet meer in aanmerking voor studiepunten. Van Son: ‘Dat kan je natuurlijk wel gewoon blijven doen, maar zonder dat je daarvoor punten krijgt.’

Een voorbeeld van een vaste maatschappelijke partner waarmee de Pabo vanaf volgend studiejaar gaat samenwerken is voetbalclub NAC Breda en de stichting Playing for Succes. Hierbij geven studenten extra les aan kinderen in het voetbalstadion van NAC. Dit zou stimulerend werken voor de leerlingen.

Van Son wil met nog een aantal regionale partners de verbinding aangaan. ‘Bijvoorbeeld Stichting Lucerna, die extra ondersteuning geeft aan kinderen met een allochtone achtergrond. Onze studenten kunnen bijvoorbeeld helpen met huiswerkbegeleiding, maar ook meegaan naar een feest als Koninginnedag.’ [ID]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

 

Voetballer beter rolmodel dan leerkracht 13-04-2010

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?