Terug naar overzicht

VVD investeert miljard in hoger onderwijs

‘Perverse financiële prikkels rekenen universiteiten en hogescholen vooral af op de studentenaantallen die zij afleveren, niet op de toegevoegde waarde die zij bieden,’ zo staat in het programma. Om dat te veranderen wil de VVD geld steken in de onderwijskundige kwaliteiten van docenten. De partij pleit voor investeringen in bij- en nascholing, kleinere groepen studenten, onderzoek naar onderwijs, digitale leermiddelen en internationalisering.

 

 

Afschaffing basisbeurs 

Daarvoor is een miljard euro nodig. Omdat de VVD voor de komende twee kabinetsperiodes in totaal dertig miljard wil bezuinigen, moet een deel van het benodigde geld uit de pot voor het onderwijs zelf komen. De liberalen kiezen daarom voor afschaffing van de basisbeurs. Daar komt een nieuw leenstelsel voor in de plaats. Ook wil de VVD onderwijsinstellingen meer vrijheid geven om zelf de hoogte van het collegegeld vast te stellen en studenten te selecteren ‘aan de poort’.

 

De VVD spreekt zich verder uit tegen bezuinigingen op wetenschappelijk onderzoek. Wel wil de partij onnodige bureaucratie bij de financiering van onderzoek bestrijden.

 

Schooluitval tegen gaan 

Ondanks de stevige bezuinigingsplannen wil de VVD ook op andere onderwijsgebieden anderhalf miljard investeren. Bijvoorbeeld door schooluitval tegen te gaan en meer academici voor de klas te krijgen. Het benodigde geld moet allemaal opgebracht worden door tienduizenden ambtenaren te ontslaan, de WW te bekorten en te snoeien in ontwikkelingssamenwerking en bijdragen aan de EU.  [BL/HOP]

 

Zie ook eerder verschenen artikelen:

PvdA wil basisbeurs afschaffen 8-4-2010

ChristenUnie wil basisbeurs behouden 8-4-2010

D66 wil brede bachelors 7-4-2010

CDA wil basisbeurs behouden 29-3-2010

SP wil investeren in onderwijs 25-3-2010

GroenLinks houdt vast aan studietaks 24-3-2010

 

 

 

 

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?