Terug naar overzicht

Adviezen verankeren in regeerakkoord

Maatschappelijk akkoord

De politieke partijen hebben de motie-Hamer unaniem aanvaard. Nederland moet doordringen tot de top vijf van kenniseconomieën. Maar die ‘marsroute’ heeft alleen kans van slagen als een nieuw kabinet de regie in handen neemt en ‘substantieel’ investeert, stellen HBO-raad, de VSNU en studentenorganisaties ISO en LSVb in een gisteren gepresenteerd ‘maatschappelijk akkoord’.

In lijn met de adviezen van de commissie-Veerman, die in april verslag uitbracht, willen ze het hoger onderwijs beter en toegankelijker maken en meer aan onderzoek koppelen. Instellingen moeten duidelijker kiezen waarop ze zich toeleggen. Hoeveel geld er precies nodig is, melden de ondertekenaars niet. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?