Terug naar overzicht

Bedrijfskundig management in twee jaar

Het Ad-traject duurt twee jaar en valt tussen een mbo en een hbo-opleiding in. De commissie Veerman die de staat van het Nederlandse hoger onderwijs eerder dit jaar onderzocht, adviseerde in april de tweejarige Ad-trajecten in 2010 definitief in te voeren.  

Alle opleidingen een Ad

Op dit moment hebben de ADT-opleidingen Accountancy en Management in de Zorg een tweejarig programma. Het derde ad-programma, Marketing Management, is een onderdeel van Commerciële Economie. Academiedirecteur Jan van Wijk: ‘De ambitie is voor alle opleidingen een Ad-programma aan te bieden. In september 2011 willen we meer Ad-trajecten hebben dan nu het geval is.’

Eind juni is bekend of de Ad-aanvraag voor Bedrijfskundig management wordt gehonoreerd. [ID]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?