Terug naar overzicht

Brein & Leren: wegens succes geprolongeerd

Onderwijsdag

Het is niet de eerste keer dit jaar dat het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) Avansmedewerkers op de hoogte brengt van alle wetenschap rondom brein en leren. ‘De twee workshops tijdens de Onderwijsdag waren een groot succes. We moesten beide keren mensen weigeren omdat de ruimte vol zat’, vertelt Heijltjes. Vandaar wegens succes geprolongeerd op 3 juni.

‘Het mooie van onderwijs is dat je relaties kunt leggen tussen wat er in het brein gebeurt en het leergedrag van een persoon. Daarom werken we ook zo nauw samen met de wetenschap. Samen kom je tot een wisselwerking tussen kennis en praktijk.’

Internationale studenten

Tijdens de bijeenkomst zal Heijltjes de uitkomsten van  haar onderzoek presenteren naar de cognitieve belasting van eerstejaarsstudenten van de Avans School of International Studies in Breda. In dit onderzoek heeft ze getoetst hoe Nederlandse en internationale studenten de verschillende onderdelen van een studieblok ervaren. ‘Vanuit die resultaten kan een academie dan bijvoorbeeld de lesstof aanpassen.’

De Bossche Academie voor Management en Bestuur  is momenteel bezig met het herschrijven van de propedeuse gebaseerd op de kennis van de Cognitive Load Theory, de werking van brein en leren. Tijdens de bijeenkomst presenteren zij hoe ze dit aanpakken en wat dat betekent voor de nieuwe propedeuse.

De SpotLIChtbijeenkomst begint om 13.30 uur en vindt plaats in collegezaal HD001 in Breda. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?