Terug naar overzicht

Grote veranderingen in stages AGZ

Vooral bij de opleiding Fysiotherapie is een chronisch tekort aan goede stageplaatsen. Daarom werd door de Academie voor Gezondheidszorg een denktank ingesteld die heeft onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor andersoortige stages.

Daarnaast werd onderzocht hoe er een verbetering van kwantiteit en kwaliteit in de stages kan worden aangebracht. Aankomend schooljaar worden de eerste geadviseerde veranderingen al in gang gezet.

Stages samengevoegd

Daarbij gaat het vooral om veranderingen die te maken hebben met de groep eerstejaarsstudenten die september 2010 met Fysiotherapie beginnen. De snuffelstage en de proefstage in het eerste jaar worden samengevoegd en over het eerste jaar verspreid.

Bovendien moeten de eerstejaarsstudenten niet alleen stage lopen bij een praktijk, maar ook bij instellingen, zoals een verpleeghuis. ‘Veel studenten die hier binnenkomen kennen alleen de praktijk waar je naar toe gaat als je last hebt van je knie’, vertelt Jeroen Alessie van de projectgroep Stage-innovatie. ‘Maar de ouderenzorg is een groot onderdeel van fysiotherapie. Daar ligt de toekomst.’

Strengere eisen

De nieuwe eerstejaars krijgen daarnaast te maken met strengere eisen: een stage dient voortaan voldoende te worden beoordeeld, voordat met de volgende begonnen kan worden. Dat is nu namelijk nog niet het geval, nu wordt alleen gekeken naar de laatste stage. Als die voldoende is, krijgt de student zijn diploma.

De nieuwe eis gaat ook gelden voor de huidige lichting eerstejaars, die september 2009 zijn begonnen. Deze studenten volgen komend studiejaar twintig weken lang klinische lessen op Avans, in plaats van stage te lopen in de praktijk. Alessie: ‘Dit jaar liepen de studenten tien weken les op school en  liepen ze tien weken stage buiten Avans. De stage buiten Avans vervalt volgend jaar.’

De projectgroep adviseert verder voor het derde en vierde jaar een stage van drie dagen in de week, voor een half jaar lang. In die stageperiodes zijn er nog onderwijsactiviteiten die aan de stage gekoppeld zijn.

Het laatste halfjaar van de studie, in het vierde jaar, is ingeruimd voor de minor. Dit betekent dat AGZ-studenten voortaan slechts één minor kunnen kiezen.    

Daarnaast adviseert de projectgroep het opzetten van een opleidingsgebonden praktijk voor Fysiotherapie. Volgens Alessie ondersteunt de oprichting van zo’n Avanspraktijk de nieuwe plannen voor stage binnen AGZ. Op dit moment voert het Ondernemerscentrum van Avans een haalbaarheidsonderzoek uit en wordt er een businessplan opgesteld.

Verpleegkunde

De projectgroep Stage-innovatie keek bij Verpleegkunde vooral naar het verbeteren van de kwaliteit van de stage. Alessie: ‘Een stage verpleegkunde betekent niet alleen “handen aan het bed”. Er moet ook aandacht zijn voor overstijgende zaken, waarmee je een onderscheid maakt tussen mbo en hbo. Onze studenten kunnen bijvoorbeeld meewerken met projecten die te maken hebben met kwaliteitszorg.’ Hiervoor zou een stagebureau opgezet moeten worden, zodat studenten uit verschillende opdrachten kunnen kiezen.

Het advies ligt nu bij de directie van AGZ ter besluitvorming. Alessie verwacht dat er binnen drie weken een voorgenomen besluit ligt en dat een conceptversie van het nieuwe stageplan wordt opgenomen in de studiegids en de OER. [ID]

Zie ook de eerder verschenen berichten:

Stageproblemen bij fysio 13-04-2010

Fysiopatienten komen naar Avans 26-01-2010

Verandering in stages Fysiotherapie 03-02-2009

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?