Terug naar overzicht

Hbo-meisjes sneller dan jongens

Door de jaren heen blijven de rendementen in het hoger beroepsonderwijs opvallend stabiel. Vijf jaar na aanvang van een hbo-opleiding heeft 57,1 procent een diploma op zak, meldt de HBO-raad. Onder jongens is het minder dan de helft (48,5 procent) en onder meisjes bijna tweederde (64,5 procent). In eerdere jaren waren de verhoudingen ongeveer hetzelfde.

 

Achterstand

Zelfs als ze drie jaar langer de tijd krijgen om de achterstand in te lopen, slagen jongens er niet in hetzelfde te bereiken als meisjes in vijf jaar tijd. Na acht jaar studeren heeft 63,1 procent van de jongens het diploma gehaald. Onder meisjes is het percentage dan al opgelopen tot 73,4 procent.

Als studenten afhaken, doen ze dat meestal in het eerste studiejaar. Na één jaar was 15,5 procent van de lichting uit 2008 ermee opgehouden. Een jaar eerder was dat 17,5 procent, maar het schommelt door de jaren heen. Mannen vallen al in het eerste jaar iets vaker uit dan vrouwen. Van alle overblijvers haalt driekwart binnen vijf jaar het diploma, aldus de cijferaars van de HBO-raad.  

Dramatische score

Niet-westerse allochtonen hebben nog altijd een fiks lager rendement dan autochtone hbo-studenten. En de mannen onder hen scoren al helemaal dramatisch: slechts 36,5 procent van hen heeft in vijf jaar het diploma op zak. Vorig jaar deden meisjes van niet-westerse afkomst het even goed als autochtone jongens, maar dit jaar zijn beide groepen enigszins teruggevallen en blijven de allochtone meisjes weer iets achter op de autochtone jongens: 48,9 om 50,4 procent.

Verschillen tussen onderwijsinstellingen zijn lastig te duiden. Fontys Hogescholen heeft bijvoorbeeld een hoger rendement (60,3 procent na vijf jaar) dan de Hogeschool Inholland (55,0 procent), maar of dat iets zegt over de kwaliteit van het onderwijs? Meisjes en allochtonen doen het beter bij Fontys dan bij Inholland, maar bij die laatste hogeschool scoren autochtone jongens juist iets beter. Avans scoort een rendement van 61,5 procent. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?