Terug naar overzicht

Hervorming Pabo nodig bij langer kleuteren

Opleiding herzien

Vijf ochtenden in de week moeten driejarige kleuters volgens de Onderwijsraad op de basisschool gaan doorbrengen. ‘Ik begrijp het advies’, zegt academiedirecteur Nicole van Son, ‘hiermee volgt de raad de lijn in het internationale onderwijs.’ Zo gaan bijvoorbeeld in Vlaanderen driejarigen iedere dag naar de basisschool.

‘Het is nu al lastig om alle vakken in de opleiding onder te brengen, dat zit al zo vol. Als dit advies wordt overgenomen, moeten wij het curriculum gaan herzien’, zegt Van Son. Dat is dan ook een van de aanbevelingen van de Onderwijsraad: een echte specialisatie op de pabo voor het jonge kind.

Specialisatie

Nu richt die specialisatie voor het jonge kind zich op kinderen van vier tot acht jaar. In de toekomst zouden daar ook de driejarigen onder moeten vallen. De specialisatie het oudere kind richt zich op de periode daarna, kinderen van acht tot twaalf jaar oud. Van Son: ‘Een langere kleuterperiode betekent nogal wat. Kinderen van drie jaar zitten in een totaal andere ontwikkelingsfase. Daar moet je in de opleiding voldoende aandacht aan kunnen geven.’

Door Pabostudenten eerder te laten specialiseren in het jonge of het oudere kind, zou het probleem opgelost kunnen worden. Deze discussie over het splitsen van de pabo’s in een onder- en bovenbouw speelt al een tijd. De Pabo in Breda is voor specialisatie en verdieping, als dat niet ten koste gaat van de brede lesbevoegdheid. [ID]

Zie ook de eerder verschenen berichten:

 

HBO-raad voor kiezen op de pabo 09-11-2009

 

Pabo’ers mogen specialiseren 29-10-2009

 

 

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?