Terug naar overzicht

Pabo krijgt buitenlands bezoek

‘Dit is een pilot; we gaan nu kijken waar onze valkuilen liggen en waar we rekening mee moeten houden’, vertelt Agnes Taks, Pabodocent en als coördinator internationalisatie een van de initiatiefnemers van het project. ‘Dit schooljaar duurt het project een week, van 6 tot en met 13 juni, maar volgend studiejaar moet het drie weken gaan beslaan.’

Muziek en drama

Het lesprogramma dat de in totaal achttien studenten gaan volgen (negen buitenlandse en negen Nederlandse), heeft alles te maken met het in het Engels lesgeven in muziek en drama. Zo bezoeken de studenten een basisschool in Amsterdam waar drama en dans een belangrijke rol spelen. Daarna ontwikkelen ze zelf een serie lessen die ze uiteindelijk op de Burchtgaarde school in Breda gaan geven. Deze basisschool geeft tweetalig onderwijs. 

Natuurlijk worden ook toeristische uitstapjes gemaakt; de Oosterscheldekering in Zeeland wordt bezocht en Breda wordt per bootje verkend. De Bredase Pabostudenten die het programma ook volgen, zorgen voor onderdak.

Selectie

De studenten die in juni naar Breda komen, studeren in hun eigen land allemaal aan een soortgelijke opleiding als de Pabo. Taks: ‘We wilden graag Turkse en Sloveense studenten op bezoek hebben, omdat zij een hele andere cultuur en achtergrond hebben.’

De Engelsen hebben een hoog taalniveau waar alle studenten van profiteren. En tot slot de Belgen: ‘België ligt zo dicht bij Nederland, maar toch zijn er al grote cultuurverschillen. Bovendien is daar ook de issue van tweetaligheid.’

Droom

Taks: ‘Mijn droom is om uiteindelijk een minor van dit programma te maken, toegankelijk voor alle buitenlandse studenten. En dat ze dan bewust voor de Pabo kiezen met het idee: “als je basisschoolkinderen Engels wil leren, moet je bij Avans zijn”.’

De Pabo heeft voor het intensive programme een subsidieaanvraag bij Nuffic gedaan, de organisatie voor internationale samenwerking. Eind juni wordt bekend of die aanvraag gehonoreerd wordt. Taks gaat ervan uit dat het driewekelijkse project plaatsvindt in april of mei in 2011. [ID]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?