Terug naar overzicht

Slaan op school is normaal in Ghana

Pionieren

Terwijl bij andere studies de buitenlandstages niet aan te slepen zijn, wagen nog maar weinig Pabostudenten zich aan een studieverblijf in het buitenland. ‘Veel studenten spelen nog op safe’, vertelt Jos Gubbels, buitenlandcoördinator van de Pabo. ‘Je moet het durven om voor een langere tijd naar een ander land te gaan. Een buitenlandstage is voor Pabostudenten toch een beetje pionieren.’

Dat is het ook voor derdejaarsstudent Fenna Ansems. Zij nam in februari het stokje over van Sanne Martens, de eerste Pabostudent uit Breda die naar Ghana ging voor stage. De organisatie is in handen van Ghanagangers.

Dit project werd opgestart door ROC West-Brabant en inmiddels zitten er studenten van scholen en universiteiten uit heel Brabant in Ghana. Bouwkundestudenten bouwen bijvoorbeeld huisjes, studenten verpleegkunde werken in de gezondheidszorg.

Met de boot naar school…

Fenna werkt op de school, die eerder werd opgezet door Sanne. Fenna: ‘De leraren op deze school hebben allemaal geen lerarenopleiding gehad. Ik probeer ze te helpen bij het lesgeven door lessen bij te wonen en ze feedback te geven.’ Ze geeft ook aanwijzingen voor het gebruik van schoolmateriaal. ‘Dat blijft in de kast liggen, omdat ze niet weten hoe ze het moeten gebruiken.’

Ze woont in Ada Foah. Daar zijn drie studentenhuizen met Nederlandse studenten. Iedere ochtend gaat ze met de boot naar Maranatha waar de school is. ‘Elke dag is anders. Soms geef ik een voorbeeldles aan de andere leraren om andere werkvormen te laten zien. Ze moeten eerst zien dat het werkt voordat ze het zelf willen proberen.’

Straffen

De locatie van de school, aan het strand met wit zand en palmbomen noemt Fenna een leuk onderdeel van haar stage. Minder leuk is de gebrekkige communicatie. ‘Ik begrijp de kinderen niet altijd, maar gelukkig zijn er wel een paar kinderen die in het Engels kunnen vertalen.’

Ze kan ook niet wennen aan de strafmethodes die leraren gebruiken. ‘De leerkrachten slaan kinderen als ze niet luisteren of een antwoord niet goed hebben. Ik vind het moeilijk om te accepteren dat ik hier niets aan kan doen.’

‘Het is hier normaal dat ouders hun kinderen slaan’, legt Fenna uit, ‘maar ik wil wel de leraren laten inzien dat slaan bij een fout antwoord heel erg slecht is. Ze denken namelijk nu nog dat kinderen de antwoorden hierdoor sneller onthouden.’

Fenna is eind juni weer in Nederland. Tot die tijd kan ze gevolgd worden op haar weblog. In augustus gaat er in ieder geval een Pabostudent naar Ghana om Fenna’s werk voort te zetten. Er is plaats voor nog een Pabostudent. [ID]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?