Terug naar overzicht

Strijd om basisbeurs is verhard

 

Drie maanden geleden wilden de voorzitters van de studentenbonden in een dubbelinterview met het Hoger Onderwijs Persbureau graag een ‘misverstand’ uit de wereld helpen. De basisbeurs was niet heilig, stelden ze. Zoals Henno van Horssen van het Interstedelijk Studenten Overleg zei: ‘Het hoger onderwijs moet toegankelijk blijven. Daar toetsen we alle plannen aan. Er valt altijd met ons te praten over een ander stelsel voor de studiefinanciering.’

Studietaks

Ook de toenmalige voorzitter Gerard Oosterwijk, die later moest aftreden, hechtte niet zo sterk aan de basisbeurs: ‘Als er bijvoorbeeld een studietaks komt, waarbij rijke afgestudeerden meer terugbetalen dan armere afgestudeerden, dan willen we daar best naar kijken.’

Het kan verkeren. Intussen vechten de bonden zo hard mogelijk voor het behoud van de basisbeurs. Op 21 mei willen ze het Museumplein in Amsterdam laten volstromen met boze studenten. Over het hervormen van de studiefinanciering praten ze liever niet meer.

Onderzoek

De LSVb schermt met een onderzoek op de website wiljijstufi.nl, waaruit zou blijken dat veel scholieren niet meer zouden gaan studeren als de basisbeurs werd afgeschaft. Het ISO noemt het huidige stelsel ‘heel goed’. Dat moet je ‘niet zomaar weggooien in deze roerige tijden’.

Dus hebben de bonden hun toon veranderd: handen af van de basisbeurs. ‘De strijd is verhard’, erkent Van Horssen. ‘Het kabinet is gevallen en er is politieke onzekerheid. Je moet de basisbeurs niet zomaar in verkiezingstijd weggeven.’

Gevolgen niet te overzien

‘Want de gevolgen zijn niet te overzien’, meent ook vice-voorzitter Dennis Wiersma van de LSVb. Zelfs de studietaks, waarbij rijke afgestudeerden iets meer terugbetalen dan armlastige afgestudeerden, wil de LSVb liever even in de koelkast zetten. De bond vindt dat nog altijd een interessant plan, maar wil eerst ‘rust in de tent’. [BB/HOP]  

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?