Terug naar overzicht

Verhoging collegegeld baart ADT zorgen

‘Ik vind het jammer dat dit landelijk zo opgelegd is’, zegt Van Wijk, directeur van de Academie voor Deeltijd (ADT), ‘een verhoging van het collegegeld staat haaks op het principe van een leven lang leren. Maar als je geen hoger collegegeld vraagt, is de opleiding niet kostendekkend.’

Het merendeel van de deeltijdstudenten betaalt nu 1.395 euro collegegeld. Het collegegeld van de studie Accountancy ligt met 1.672 euro al hoger dan het normale tarief. Volgend jaar gaan deeltijdstudenten die al een hbo-opleiding hebben afgerond, zogenoemde stapelaars, 6.385 euro collegegeld betalen. Voor Accountancy wordt het tarief dan 6.721 euro. 

Tegenwind

Van Wijk verwacht vooral een terugloop in de aanmeldingen bij de deeltijd bacheloropleidingen Management in de Zorg en Accountancy. Bij die studies hebben veel studenten al een eerdere hbo-opleiding afgerond. Bij andere opleidingen die de ADT aanbiedt is dat minder vaak het geval.

Van Wijk denkt dat de verhoging van het collegegeld voor MIZ en Accountancy voor beide studies ‘een klas aan aanmeldingen, van zo’n dertig studenten’ kan schelen. Bij MIZ is dat een kwart van de instroom per jaar, bij Accountancy een vijfde.

In totaal verwacht Van Wijk dat de aanmelding voor ADT met zo’n zestig studenten per jaar terugloopt. ‘Dat baseer ik op de getallen van studenten die al een hbo-opleiding hebben afgerond en bij ons staan ingeschreven. Het wil niet zeggen dat we deze studenten allemaal kwijtraken. Het kan zijn dat het meevalt, maar dat moet ik ondervinden. Ik heb geen glazen bol.’

Zorgopleiding

Bij Management in de Zorg (MIZ) hebben veel studenten al eerder een hbo-opleiding afgerond, bijvoorbeeld Fysiotherapie of Verpleegkunde. Voor deze stapelaars wordt het collegegeld op 6.385 euro gesteld.

Voor studenten die nog geen zorgopleiding hebben afgerond, blijft het collegegeld 1.395 euro. Dat komt doordat een tweede studie in de zorg en in het onderwijs in principe een uitzonderingsgeval is; als je eerst economie hebt afgerond en daarna Verpleegkunde wil studeren, hoef je geen extra collegegeld te betalen. Dit geldt niet als je eerste studie al een opleiding in de zorg was. 

Bij Accountancy komt het vaak voor dat eerst de studie Bedrijfseconomie wordt gevolgd. Van Wijk verwacht dat studenten Accountancy het hogere collegegeld van 6.721 euro wel kunnen ophoesten. ‘Veel van onze studenten werken bij grote accountantskantoren die de tweede studie bekostigen. Zij kunnen de extra investering in medewerkers wel dragen.’

Late beslissers

Hoeveel studenten zich nu bij MIZ en Accountancy hebben ingeschreven, kan Van Wijk nog niet zeggen. ‘We hebben altijd veel late beslissers. 75 procent van onze eerstejaarsstudenten meldt zich pas aan in juli of augustus.’

Voor studenten die al bezig zijn met een tweede studie komt er een overgangsregeling. Terecht, vindt Van Wijk. ‘Je kunt iemand die netjes op schema loopt, niet ineens op een hoger collegegeld trakteren.’ [ID]

Zie ook de eerder verschenen berichten:

 

AMR heeft veel vragen over nieuwe wet 19-05-2010

 

Tweede studie bij Avans wordt duurder 12-05-2010

 

Grote verschillen in collegegeld tweede studie 29-04-2010

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?