Terug naar overzicht

Vijf miljoen voor extra vleugel Den Bosch

De extra uitbreiding is nodig om de drukte in het overvolle Bossche schoolgebouw op te vangen. Lang is er gekeken naar het huren van het oude Essent-gebouw, maar dat bleek geen haalbare kaart. ‘Om de bestemming van de kantoren te wijzigen naar onderwijs en de nodige verbouwingen te doen, was geen optie gezien de tijd die het kost en het geld’, verklaart Marja Kamsma van de Raad van Bestuur van Avans. 

Lobben uitbreiden

‘We moesten wel op korte termijn een oplossing hebben, want in september komen er weer studenten bij. Maar daarnaast moeten we ook voor de middellange termijn iets vinden’, meldt Kamsma. ‘We kiezen voor een systeem waarbij we lobben in Den Bosch kunnen uitbreiden. Bij het ontwerp van de uitbreiding van lob C was de opdracht inbegrepen dat we dat kunnen herhalen bij de andere vleugels.’ 

Het uitbreiden van één vleugel van het gebouw, de zogenoemde C-lob, leek aanvankelijk voldoende. Toch heeft Avans nu besloten ook een tweede vleugel van het gebouw verder uit te breiden, de D-lob. Dit omdat het aantal verwachte studenten naar boven is bijgesteld. ‘We kunnen een structurele oplossing vinden door nog één lob te verlengen.’ Avans heeft nu meer gedetailleerde demografische cijfers gehad van de provincie. ‘Dan weet je nog niet hoeveel zeventien- of achttienjarigen voor Avans kiezen. Voor een deel blijft het koffiedik kijken. We hebben nu wel een beter zicht op de verwachte groei.’ 

Extra noodlokalen

Op korte termijn komen er extra tijdelijke lokalen, die naast de huidige noodlokalen komen te staan. ‘Een rij erbij met twee of misschien zelfs drie lagen’, aldus Kamsma. Er komen met name werkplekken voor studenten. ‘Daar is de grootste behoefte aan. Maar er kan nog in geschoven worden.’  

De vergunningaanvraag hiervoor gaat deze week naar de gemeente, stelt Kamsma. ‘De gemeente staat er welwillend tegenover. Ook de bewoners van de Westertoren zijn op de hoogte.’ De noodlokalen hoopt ze in september te hebben staan.  

Flexibele werkplekken

Voor lob D wordt er nog naar de invulling gekeken. Kamsma: ‘Nu wordt er een programma van eisen opgesteld. Als dat klaar is gaat de bouwaanvraag de deur uit. Voor lob C is dat al gebeurd.’ Met de aanbouw van de C-lob wordt zo spoedig mogelijk na de zomer begonnen. Wanneer de D-lob aan de beurt is, is nog niet duidelijk.  

Werkplekken voor medewerkers komen er volgens Kamsma niet bij. ‘De huidige medewerkersplekken worden flexibel ingezet. Er zijn al een aantal maatregelen genomen om dat mogelijk te maken. Zo zijn er sleutels die op meerdere deuren passen om makkelijker te schuiven. Ook zijn er academies die snelle checkplekken hebben gemaakt met een aantal computers. Het is wel wennen, vroeger was dat niet nodig, maar nu wel.’  

5 miljoen reserves

Van de in totaal 40 miljoen voor de verbouwingen voor Den Bosch en de Lovensdijkstraat, gaat er 23,5 miljoen naar het opknappen van de Bredase panden. De overige 11,5 miljoen was voor het verlengen van de C-lob en de aanpassingen van de Kunstacademie en techniekhal in Den Bosch.

Ook waren er 5 miljoen aan reserves opgenomen in de begroting voor tegenvallers. Dat geld gaat nu naar de uitbreiding van de D-lob. ‘Dat moet genoeg zijn. De aanbesteding om de eerste lob uit te breiden is net de deur uit, dus ik ben zelf nog benieuwd welke prijs het wordt. Maar er is geen reden om te twijfelen dat het niet genoeg zou zijn’, aldus Kamsma [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?